Feya'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Doglan gunung Gutly bolsun hatyja

Menin Joram hatyjan Doglan Guni gechdi 24-ne. Oz hayyshy boyuncha achmadym welin, chydap bilmedim, olam sizden chykjak suyji gutlaglara, arzuwlara mynasyp gyz ahrym!
Jorkam howlukmachrak bolanson iiin suyji arzuwlar edyarin sana!!!!

Gezek sizden!!!

Yash mukdary

Salam!

Her kimin oz ongunde goyan maksatlary bar, ine sho hili hem yash maksadynyz bardyr. Kimdir biriniz 60-70 yashy gormek isleyansiniz, kimdir biriniz bolsa 100 yashdan hem gechmek isleyansiniz... Ine shu yerde meni gyzyklandyran sorag "Siz nache yasha chenli yashasam diyyaniz??? we name sebapden sho yasha yetmek isleyaniz???"

Doglan Gunun Gutly bolsun Myrat (galtaman, CHE)

Salam Hemmelere!!!

Ertir bizin Hormatly agzamyz bolan Myradyn (Galtaman, Che-mizin) Doglan guni! Men bu gun achanymyn sebabi hem ertir men ishlemeyan, onson shu gun achsam zyyany bolmaza we birinji bolup gutlap yetisheyin diydim.

1-nji aprel

Salam Hormatly hemmeler!

shu gun hemmamizin bilishimizche onki yaly aydanynda 1-nji aprel. bilshimize gora bu gun aldanylyan gun. ine yany joram bilen gurleship otyrkak ol "tema ach kim nahili aldanypdyr yazsynlar" diydi. ine bize hem sizin nahili aldanyshynyz, oz aldayshynyzy bilmek gaty gyzykly geldi. we nahili maslahat berip bilyaniz ishgar joram bilen ishdaki oglanlary name diyip aldap oynasak bolar?

Doglan Gunun Gutly bolsun Milka (Mylayym)

Salam Gadyrly hemmeler!

mazaly hich kim achmandyrow :) yetishaydim oydyan

Shu gun yalnyshmasam iiin mahriban agzamyz (joram) Milkanyn Doglan guni! Milka diysem kimka diyip oturman Mylayym Hanyn Doglan guni!
Menem oz gezegimde we joralamyn adyndan senin Doglan gununi tuuuuuyyyys yurekden Gutlayan! Gutlamak bilen sana berk jan-saglyk, uuuuuzak omur we ishlerinde durmushynda dine ustunlikler bolmagyny arzuw edyan. Jorajan myyydamada guler yuzundaki shatlykly yylgyryshyn yagtysy sachyp durmagyny isleyan!

tush :)

Mengler

Salam hormatly hemmeler!
bu blog bir hilije bolup biler, yone ishe gelyarkam shuny baryp achayyn diydim.

hemmelerde meng bar. ol menglerem nirde bolsa bir manyny angladyarlarmyshyn. ay kabirlerinin aydyshyna gora mysal uchin: elinde meng bolsa eli cheper, ishennir diyarler. yuzunde bolsa owadanmyy... ay garaz shu zatlar chynmy ya prosta aydylyan zatlarmy?
siz hem oz bilyan zatlarynyz bilen paylashsanyz hoshal bolardyk :)

O namedir? -II

Salam!
yene men :)

ine-de ikinji soraglarymy size yetirmek uchin taze mowzujak achdym.

alyn onda:

O namedir, seni gozli kor eder,
O namedir, yagshylygy yar eder,
O namedir, ging dunyangi dar eder,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, harap eder ishingi,
O namedir, birleshdirer bashyngy,
O namedir, uzak eder yashyngy,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir, shypa bolmaz janynga,
O namedir, gozun diker dulunga,
O namedir, mydam yoldash bor sanga,
Shahyr bolsang sowalyma jogap ber?

O namedir?

Salam hemma!!!

Men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym, yazman.

Bu goshgyda "o namedir?" diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly.

Alyn onda:

O namedir, edeplerin bashydyr,
O namedir, yaz gunleriň gysh eder,
O namedir, är kishiniň ishidir,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

O namedir, yazylmadyk permandyr,
O namedir, ömür boýy armandyr,
O namedir, ýüreklere dermandyr,
Shahyr bolsan sowalyma jogap ber?

Goşgulary söýýänleriň burçy 5

mende ol tema gaty yuwash achylyar, shonun uchin indi bu yer
de dowam edayelin eger kyn bolmasa!
alyn onda, yalnyshmasam Kerim agamdan yatlama

Yatlamadan
Görmekçidim bagtymy
Gyş günüdi.Guşlykdy
Gyşda söyging wagtymy
Ah yaşlykdy yaşlykdy

Ne gyş guyzi bilyar ol
Ne gündizi bilyar ol
Dinge gyzy bilyar ol
Giden göwni hoşlykdy

Saldyng başa na gün gyz
Nira baryan sagin gyz
Bagül gabak,bagül gyz
Göz ümledi daş çykdy

Ene gyngyr bakmady
Myhman diyip çaklady
-Yumurtganyz yokmydy
-Wah,ketegmiz boş çykdy

Çyn aşykdym hoçjettim

"Seni Soyyan" goshgyjyklar

Salam Gadyrdanlar!!!
dine soygi bolup dur sonky wagtlar. menem yazjak zadym shona degishli :) taze mowzuk achman durup bilmedim. her kim ashakda menin yazan setirlerim yaly bilyan goshgydyr, setirlerini shu yere yazaysa diyyan.

mana gelen biri:
"Seni Soyyan" sozuni sana menden bashga hich kim aytmasyn!
Dine mana sakla leblerini, seni menden bashga hich kim opmesin!
Ne bolardy her soyen soyulse eger, bu dunyade yshkdan gozel name bar?!
Gel gujagyma gir, hich kimin chozmane guyji yetmesin!!!

Syndicate content