...'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Gyzyn oglan saylama haky!

Peygamberimize, ‘Kızın seçme hakkı yok mudur?’ diye sordu
AHMED ŞAHİN
Genç kız Hansa, Hz. Aişe’ye gelerek babasının kendisini zorla evlendirdiğini söyler. Efendimiz, babayı çağırır ve kızını zorla evlendiremezsin der.

Kızının görüşünü sormadan onu evlendiren aile büyüklerine ne diyorsun? - Kızın seçme hakkı yok mudur, şeklinde sorular soruluyor. Ben bu tür sorulara Resulullah’ın (sas) verdiği şu muhteşem örnekle cevap vermeyi tercih ediyorum:

Bediüzzaman Hazretleri, “Bir dane-i hakikat bir harman yalanı yakar.” diyor. Ben de “Sadece bu muhteşem olay tüm yalanları yakıp yok etmeye yetecek bir cevap.” diye düşünüyorum.

Taze gurulan binalarymyz gutly bolsun!

Taze acylan Kitaphanamyz, Harby akademiyamyz we Magtymguly Unwersitetinin bas binasy gutly bolsun, Turkmenlerin enceme ustunliklere eye bolmaklary ucin uly hyzmatlara eye bolsunlar.

Dasyndan buysanyp oturmaly tuweleme. Talyplaram tuweleme diysen erjel.

2 sany Maryly oglanyn basdan gecirenleri

Yani irden turamda su waka yenede yadyma dusup gulkum tutdy welin su yere yazayayin diydim, Dowranyn basdan gecirenleri kinodan has gyzyklyrak:)

2 yil mundan ozal bolan waka, Chicagoda 2 sany Maryly oglan gelyar, oglanlaryn arasynda bulary tanayan yok yone sol yerde 1 oglanyn tansynyn tanyslarymysyn, sol tanysy tel edip goz gulak bolarsynda diyipdir.
Bu oglanlaryn biri Magtymguly Unv. inlis dilini gutarypdyr, beylekisem Maryly yasayjy. Bularyn ikisini gorup, Magtymgulyda inlis dilisinde 4 yil okanyndan Maryda 4 yil yasasan kop zat owrenyan ekenin diydim:)
Son bu oglanlara goz gulak bolmak ucin gelen guni bulara $1000 masyn alyp beryar we 2. gunlerindede is tapyp beryar. bular gelen gunlerinin 2. guni masynly 2 bolup ise baryarlar, yolda toll way'de(awtomagistral) pul tolenyan yerinde(turkiyedakiler bilyandir ist. kopruden gecende pul tolenip gecyar sonun yali yerinde) masynlary dowulyar, Oda airpotyn yany bolanson yzlary uzyn trafik bolyar.

Ashgabatda GPS?

Hormatly Programa yazijylar we Agzalar!

GPS-in namedigini kopuniz bilyansiniz, uzaldylysyny bilemok yone gysgaja-karta(software), icinde butun koceler bar, son sen haysi adresi gozletsen(yazsan) sol adresi tapyar(ekrana cykaryar) we Masyn bilen sol adrese gitjek bolsan saga git cepe git diyip sana yol salgy beryar, ekrandada gorkezyar.

Su software(programany) ansatlasdyryp yasamagy gyzyklanyanynyz barmy aranyzda, yagny software seylerak bolsada bolyar, dine koceler we bir adresi gozletsen sol adresi ekerana cykarmaly tapmaly (map quest, yahoo map, google map yali) yone bu sowtwarede gps'e gapysy acyk bolmaly (gany son upgrade edip gps mumkinciligini etmage tayar bolmaly).

Utgesik bir duysh,

Dun 6. gun gunduz yatdym utgesik bir duysh gordum,
Icinde sizem bar sonun ucin yazyan, seyle,

Bir conference hall (yignak yeri), hemmamiz ucurum bolmak ucin sol yere yignanypdyrys, her kim biri birini tanajak bolyar, biri birinden sorayarler senin user-in nemedi diyip, Ucurum bolmak ucin okuwcylaryn hemmesi sol yerde yone gen zat olary ucurmak ucin hic bir mugallym yada wezipeli adam sol yere gelmedi,

Hemmamiz kop garasdyk, hic bir mugallym, direktor, rektor hic kim sol yere gelmedi, son wagyt gic boldy we sol gunumiz gutardy...

utgesik bir duysh,

Noble bayragy barada,

Su linki wagtynyz bolan wagty gorersinizda,

http://video. google.com/ videoplay? docid=1937961257 612606068

Gecen hepde Halkara Gatnasyklar ugrunda master edyan dost oglanym iberipdir, yani bu yerdede Noble bilen baglansykly setirler okadymnda goyayayin diymdim.

sag bolun.

Suwa girme suwun cunligin bilman,

"Suwa girme suwun cunligini bilman"

Su nakyla bir azajyk gen goryardim, Yuzup bilyasahow:) diyyardim yada her girjek suwumuzun nahili olcemelika diyardim,

Son masynly gidip baryarkam bir usmek suwun ustinde surdum, asagy cukur ekeni dunk edip erbet boldu, Sonda su nakyl kella urdy:))

Sizde durmusunuzda name uns beryardiniz we nahili sapak aldygynyz, pikirinizi paylasalyda,

sag bolun.

PS: Unknown bir blog acypdyrlay sonun su commentini okamdada su nakyk kellame geldilay:)) bir commentjagaz yazdym onada:)

Yash...

Iki gun mundan ozal eke ozum pikir edip otyrdym,

1994 yilda 13 yasimda Ashgabada gocup gelipdik, Ykdysadyyet (hazirki Bashkent) liseyine okuwa giripdik,
12 yil gecayipdiray diydim oz ozume, 12 yil=yadymda galan wakalar, diydim oz ozume, wagyt yuwas yuwas gecyar yone yzyna seredyan welin nahili gecday bunca wagyt diydiryar.

Biz yas wagtymyz mydama gorjegimiz onumizdelay diyip pikir edyas, yone gynansagam beyle dal, gorjegimiz sol wagtky wagtymyz,
onundaki yillara baran wagty adam bir yzyna seredyar, sol wagta cenli name eden bolsa gorjegem sol bolyar.

Huday bizi, mydama oz yolunda

Gulluga gitjeklere maslahat :)

Bir-iki hepde mundan ozal 3-5 sany oglan bolup cay icip oturdyk,
her kim bir zat gurrun beryar, biri gulluk wakalaryny gurrun berip baslady,
Onun altyn nesihaty,
-Gulluga gidenizde yaniniz bilen bir konerak laptop(300-400 dolarlyk) yani bilen bir printer alyp gidin diyip maslahat beryar, hezil edip gulluk edersiniz diyar,
dussek yeriniz belli bolanson, yzynyzdan dogan-yaryn gelende getirsinler diyarler basda gidende alyp gitman diydiler.

Govja gulluk etmek isleyanlere maslahat.

sag bolun.

PS: Kellanizin bir gyrasynda goyun gerek wagty ulanarsynyz.

Taze Klip

Sulary tanayaniniz barmay:) men bulary tanayan velin kan gozlerime ynanmadymlay:)
Govja klip bolupdur,

http://www.youtube.com/watch?v=_sgEuMLiri4

sag bolun.

Syndicate content