vVv'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

::medeniyetler gapma garşylyklary barada ::

Salam mahriban agzalar.. ! Saglyk amanlykmy?

:: mekdep durmuşy barada::

Salam hormatly agzalar! Onatmy yagdaylar?

::edil şu wagt name edesiniz gelyar::- 4nji seriyasy

Salam hemme agzlar , :) yene men :))
ongemshun yanak blog bardy , bulam 4 seriyasy

.. edil şu wagt.. şu yazgylary okap otyrkanyz name edesiniz gelyar.. elbetde hemme kişin kellesindaki pikirler, etsem goysamlar üytgeşikdir.. gyzykly bolayjak yaly..
geling bashlalyng:)

diyen bolup copy patse etdik:D yzy sizinki..:D

: : :: rugsat - hak - hukuk :: : :

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

:: internet hakda kelam agyz::

Salam hormatly agzalar! Hemmamizin bilşimiz yaly Türkmenistanda internet ulgamy yaybanlaşyp baryar. we internede girmek diysen ansatlaşyp baryar. Siz muna nahili garayarsynyz.. ? hatda Türkmenistanyn internet gelejegini nahili göryarsiniz..? internet bilen gelip bilayjek zyyanlaryn önüne geçip bolar my ? ya da sizin pikirinizçe nahili peydalary ya da zyyanlary bolup biler.. sizin has onat hem de peydaly maslahatlarynyz bardyr diyen umyt bilen önem şu tema hakda açylan blogy ginişleyin gaytalamak isledim..

::owadan nomerler::

Salam hormatly agzalar! Size düyn agşam yazyp goyan blogymy hödürlemekçi.. TM' e gelenimde tel no almaly boldum.. emma nomer saylamak baradaky talandymyn yokdugyny bolsa boynuma almaly boldum.. sizin pikirinizçe haysy nomerler (maşyn ya telefon) owadan ya da yatda galdyrmak ansat .. bolya.. şony aydayayyn diyip geldim saglygynyz..:D

bir oglab 66 - 906090 gözlap yördi ..:d tapyp bolmazmyka diyip..
köp kişi simetri bolmagyny isleyar emma kabirinin bolsa hususy sanlary bolya..:D

66 996699 ya da 66 66 66 66 ya da 65566556 yaly..:D

:: öwrenişmek ::

Waleyk salam hormatly agzalar! Göni tema geçjek men a aylap oturman.. Bizin mollumlarymyzy öye zada myhmançylyga çagyranymyzda nahili lezzetli nahar bişirsegem iyip bilmeyanleri hemmamize malim bolsa gerek.. Kabir türkde (ya da daşary yurtda:) okan bolan bolan bolup gelen oglanlaram iymediksiran bolyamy ya da çyndanam öwrenşip bilenokmy?

:: hezil günler ::

Geçenlerde jübimde yol pulumyn yarysyna yetjek pulym bardy.. We uniwersitetdedim.. Gowy göryan oglanlarymyn biri gabat geldi.. "Yör stol tennis oynaly. . " diydi.. Köplenç stol tennisi şol oglan bilen oynayan.. Özem gowja oynaya.. Edil şo wagta öye nadip gaytjagymy alada edyadim diysem yalan bolmaz.. tanyş biri duş gelmezmika diyip içimi gepledip yörün.. Garaz onunam edil menki yaly puly bar ekeni. Stol tennisinem kireyinin pulyna ikimizin jübümizdaki pulymyz zordan yetyar.. Garaz nam bolsa şo bolsun diyip gitdik we oynadyk.. Yadap çykdyk we azajyk dynç aldyk..

::bugünlerde...::

Hawa bugünlerde.. Neme bugünlerde diymegimin sebabi bugünler gaty üytgeşik... ya bize şeyle gelyarmika..ya da dünya öndenem şunun yaly bulam bujardymyka.. Her nahilem bolsa sorajak kabir soraglarym bar.. önler obada daşarda yatardyk.. bolyan yerlerinizde yyldyzlara seredip yatyp bilyanizmi.. ya da yssylan wagtynyz derrew çümüp çykyp bilayjek yap ya da alaşa we ş.m.. barmy? ya da önki günlerimizden nameler üytgedi.. ?

:::: edep burçy :::::

Salam eziz agzalar we gadyrly myhmanlar!

Syndicate content