doguz'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"OMRUME PENT"

OMRUME PENT
Şahyr! Şahyrlygyň çyn bolýan bolsa,

Sönüp, ýanyp, ýene sönüp, ýanyp git.

Ynsanlyk ýazgydyň çuň bolýan bolsa,

Gara ýere çümüp,

çykyp,

çümüp git.

Hem akyl ber, hem iliňden akyl al.

Kitapdan däl, gara ýerden nakyl al.

Alan zadyň demiň bilen ýakyp al,

Soň ýene-de ýeriň süýdün emip git.

Dag ýoluna, çöl ýoluna belet bol,

Dag ýlounda—çat açmaýan polat bol.

Çöl ýolunda—tirkeş-tirkeş bulut bol.

Teşne görseň, dodagyna damyp git.

Ýol agyrdyr:müň ýanylar öçüler.

Erkegin iki derdinden biri

Salam agalar iniler,uyalar jigiler.Hemmanize sag salamat,agzybirlik,jan saglyk we ruhybelentlik dileyan.
Kopden bari int girmanson saytyn yagdayyndan kan habarym yok,yone sizin bilen gyzykly we wajyp meselani paylasmak isleyarin.Yagny "gowy ish" meselesi.Bilsiniz yaly hemmanizem belli bir derejanin belli bir tejribanin adamlary,sonun ucinem sizin gyzykly,yerlikli maslahatynyz hokman.Men aslynda belkam dine ozum un dal belki "kosenyan" hemmeler un peydasy boljak mesele barada soz acmak isleyarin.

Uky tutanok(yadaw yöne beyin yatmaga rugsat berenok)..

Salam gadyrdanlar Hemmanizi geçen taze yyl bayramy bilen gutlap taze yylyn düşümliligini arzuw edyarin.Goy ookuwlarynyz,işleriniz garaz name isleyan bolsanyz isleyşiniz yaly size peyda getirsin hözirini görün.

GAHARLANMAK NAMA GEREK?

Sonky döwürde yagny 20-21 asyrda adamzadyn basyna gelen/gelip biljek dertlerin basynda stess(tm bilemok),bir zada kelle agyry bolmak yada öz janyna kast etmek we ş.m yaly adamyn hem ruhy hemde psikologiki saglygynyn kemçiligi sebapden yüze çykan dertlerin köpdügini bellap geçmek isleyarin.Seredip otursan dünyade ahli taraplayyn ösüşler gün günden artmagyna garamazdan adamlaryn şeyle yagdaya sezewar bolmagy elbetde gynandyrjy waka.Muny name üçin aydyan ,şunun üçin hazirki zamanamyzda her bir zady ylym bilim bilen çözyarler yada çözmage çalyşyarlar.Eger yagday

Syndicate content