aslymarly'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanyñ goranmak ministirine ýazylan hat. (Degişme)

Salam hormatly ministir!
Men 24 ýashymda. 44 ýashly aýala öýlendim. Ol aýalyñam 25 ýashly gyzy bar. Meniñ kakam shol 25 ýashly gyza öýlenip, meniñ giýewim boldy. Sebäbi meniñ gyzyma öýlendi. Sheýlelikde, meniñ öz gyzym, meniñ ejeke bolýar. Sebäbi ol kakamyñ aýaly. Meniñ aýalymyñ oguly boldy. Ol oglum indi meniñ kakamyñ aýalynyñ dogany boldy we meniñem daýym boldy. Sebäbi ol meniñ ejekämiñ dogany.

Dinleyanlerim

sonky gunler turkmen aydym gaty kan dinlap bashladym, Akyshyng hemme aydymlaryny pochti yatdan bilsemem hazirem yadaman dingleyan, onyng dashyndan hem turkmencafeden pop-radio acyanda icinde halanja aydymym bolsa aydymyng icinde kop gaytalanyan soz aydymyn ady bolyany sebapli aydymlar kategoriyasyndan shol aydymy tapyan we ony aytyan adamy tapyan we ol adamyn hemme aydymlaryny yaltanman dinleyan:) sonky gunler gozlap tapyp halan aydymcylamdan:
1.Altymuhammet Geldimyradow
2.Aganyaz Jumanazarow
3. Cynar jumayewa
4, gurban hallyyew
5. Annagurban hallyyew
6. Myrat Sadykow

kone bloklardan gozlap tapmadyklarymyz ucin komek soralyan yer

shu yerde kone bloklardan gozlap tapyp bilmediklerimiz hakynda bir birekden komek sorap bileris:
1, Kakamyrat Rejebowyn goshgylary yazylan bir yer bardy shol kimin yadyna dushyaka? shong linkini tazeden goyup biljek barmy googledan gozlap tapmadym..

yurek we lezzeting gozbahy

Yurek.. shatlyklaryng, gaygylaryng we duygylaryng mekany. Yureging gursuldusi yashayandygyng subudy. Yogsada yashamak name?

“ BIZNI AÝRA SALGAN ÝOLLAR”…

“ BIZNI AÝRA SALGAN ÝOLLAR”…

Bu ýazgy şahyr Italmaz Nury hakynda.
Ömür iki gezek berilmez bize,
Bagtymyz getirdi—berlipdir biri.
Hany, saklan, biraz söhbet açaly,
Mydam ýeteşiksiz,Italmaz Nury.

Ýatlaly geçeni, gelsene bäri,
Entek köne dostlaň hemmesi diri.

Istanbula menzeyan ruhym

Suradym
Men Istanbula meňzeyän yarym,
Bir seretseň deňızdäkı tolkunlardan joş alyp
Hyjuwly şygyr we şygarlar aytyan,
Bır seretseň arka rayon mysaly
Bütün yer şarynyň gözünden yıtyän,
Garyplukdan güç alyan
Tebıgat enäniň mahirin duyup
Söygüden dolyan.

Kämahal özüm minare deyin,
Al-asmana yetenimde göryärın,
Aydymyma gulak asan bolmasa,
Kükürt çöp dey kıjelıpjık galyaryn.

Meň beynımde ıkı gözel yaşayar:
Bırı yapyk, bırı acyk gözeller
Bır-bırıne nace meňzeselerem,
Bır bırıne garşy goşgy düzerler.

anketa

shu wagt kellama bir pikir geldi. her adamyng kellesindaki pikirler utgeshik bolyar. shol bir adamyng kellesindaki pikiri hem hemishe utgap duryar, ynha shu bolgy okap otyrkangyz shu soraglara jogap yazalyng, yazjak jogaplarymyz edil shu wagt pikir etyan zadymyz hem bolyp biler yada ogrenmek isleyan zatlarymyz, yada yatdan cykarmadyk zatlarymyz.
soraglar:
1. -shu vagt kim hakda pikir edyaniz?
2. -nire hakda pikir edyaniz?
3. -name uchin pikir edyaniz?
we name ucin...

Gyrgyzystandaky halkyng ayaga galy$y

koplering habary bardyr, gyrgyzystanda bolyp gecen wakalardan, ol wakalaryng esasy sebabi namaka, amerikanlar zatlar yurdyng cinde has aktiw ol dowletde shoalng tasirimika, yada hakykatdan hem rusyang eli barmyka, halkyng angyyetine bu ikiring orna$magy ucin nahili wakalar bolyp gechdika
shu gun gyrgyz oglanlang birine soradym, sen haysy tarapda, uruyanlarmy yada urulyanlar tarapynda diydim, ol wakada uryan yada urulyan yok, halk we hokumet bar we menem halk tarapynda diydi,
siz gyrgyzystanda bolan wakany nahili analiz etyangiz?

Trt-awaz kanaly ucin prograama tapalyng(zerur yagday)

SALAM hormatly gazalrymyz. Shu gun tmolympiadda tazeden janlamany gorüp begenıp gıtdım has dogrysy. Tema hakynda aytsam men geçen yıl trt-avaz kanalynyň seslendirme i$lerini etyan firma bilen i$le$dim. Ol yerde kop kinolara we seryallara turkmen dilinde ses berdik we olar trt-awaz kanalynda gorkezildi.

AJYKYAN!!!

Sallah Student oglanlar cynyngyzy aydyng $u wagt hemmangiz hem ajykyangyza, yalan dal gerek, yogsada ing songky sapar hachan doydungyz. Mena dogryjamy aytsam 12 yasymdan bari ajykyanay. Halys boldym. Nahili ajykyanymy okap gorung eger sizem ajyksangyz okap bolyp mangada telpek bering
Men bir garyp student
Okuwyma gijikyän,
Gijegenim hic welin
Uzynly gun ajykýan

$ol bir nahar MAKARON
Adyn E$istem lejikyän
Yaňja doyan bolsamam
Nahar gorsem ajykýan.

Ugryn tapsam bolýalaý
İcimdäki möjekleň
Et bermeseng doýanok
Gök-sök iyseng “Ajykyan”

Syndicate content