talyp'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Olaryň şan-şöhratlary bakydyr

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bize il-halkyň öňünde iş bitiren adamlara belent hormat goýmagyň nusgasyny görkezýär.

(G)Özümiz

"Gözüm ýagşysyn görsün!

Ýaman özün görkezer!..

Bir danadan sorapdyrlar:

Dünýä nireden başlaýar?

Iki garagyňdan — diýip, dana jogap beripdir.

Janly-jandara, ynsan-u-haýwana Allatagala göz beripdir. Göz görmeli! Gözüň borjy görmek, emma nämäni görýärsiň, nähili görýärsiň? — Ine, şu taýda dünýäniň, durmuşyň iň uly pelsepesi ýatyr.

Biri süýde siňe seredip gan görýär, ýene biri gana siňe seredip süýt görýär!"
(Ruhnama, I Kitap, s.185)
Adatcha bolyan zat...

Syndicate content