el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

TA(o)SLAMALARYM-volume-8

Hepmi üzgün martılar,
Deniz hepmi tembel akar?
Rüzgarmı fısıldayan,
Yoksa vicdani kasırgalar?
..... .... ....
Almış demet çiçeği,
Deli dolu ,sımsıcak kucağı,
Kırmızı,ak benekli,
Gönlünü kaptırmışsın belli.

Kandın güle,gülücüklere,
Temelsiz,kuru hayallere.
Eskiden mutluydum,gülüyordum,
Umutluydum,ağlıyordum.

Şimdi havlu attım beklemeye,
Geri dönüşünü düşlemeye.
Konuşurken patavatsız,bakarken pervasızım,
Güya Cennette bile havasızım.

Bu son çırpınışım,son sözümdür gayri

ATATÜRKİN TÜRKMEN GYZYNA YÜZLENMESİ...

EY TÜRKMEN GYZY...
Birinji wezipan kir yuwmak,5 wagtyna nahar bişirmek we öy-içerini arassalamakdyr.
Ondan son senin adamyn bn bolan durmuşyny zaher etjek gaynenen we gaynatana garşy söweşindir.Naharyny duzly görjek,çayyny demsiz,eden işine pitjin atjak gaynatan we her pursatda ogluny senden gabanjak gaynenene garşy tutanyerli we berk göreşmelisin.

jynaza namazynda in gereksiz sözler...

Jynaza namazynda aydylayjak in gereksiz 10 sözlem...

1:Bir erbet zadyn ysa bar
2:Şojagaş eşik üstümde bolan bolsady mena ölesim gelmezdi
3:Wah bilen bolsam yüpümi bermezdim
4:(Dul galan ayal bolsa)Hmmm,indi boşaşansyn öza agşam naharyny bile iyelimi??????
5:Ölsen kyn bolsa gerek
6:İçigar galmyş mana birgiden bergisi bardy..
7:Nahar wagty bolmadymyka?
8:Maşynyny alsam bormyka,birini almaga gitjek
9:Öli adam birhili samsyk yaly şeyle dami???
10:O tabytyn içinde yatan kima?

Hindi Mitologiyasyna göra Erkek we Ayal

AYAL
Huday Tagalla yapragyn yenilligini,maralyn bakyşyny,gün yşygynyh guwanjyny,dumanyn gözyaşyny aldy;Yelin kararsyzlygyny towşanyn ürkekligini goşup,olaryn üstüne balyn süyjisini,lagyl-jöwherin gatylygyny ,gaplanyn yyrtyjylygyny,odun gyzgynyny ayazyn sowugyny,gargan köp we yersiz gepleyşini,gumryn söygüsini garyp,hemmesini eredip ayal yaratdy we yaradan ayalyny erkege sowgat etdi

ERKEK

in gowy

menin üçin in gowy aydym we in halayan aydymçym...bu dünyade şundan gowusy yok men üçin hany sizem dadyp görün...

http://youtube.com/watch?v=G3klfrJVYSE

TA(o)SLAMALARYM-volume-7

Düyn gije bir düyş gördüm.
Dym-dyrslyk inlar sinek yok,
Ayam yok,yyldyzam yok,
Öz-özümem göremok...

Duydansyz bir wagtda,
Bir nur gördüm alysda,
Bir köl,agaç ortasynda,
Men kölün gyrasynda.

Bir gyz otyr yaplanyp,
Agaç muna şatlanyp.
Asyl gyz dal,perizat
Jennetden bir adamzat.

Meni görüp yylgyrdy,
Turup mana yöredi.
Gözlerinin garasy,
Kalbymy paralady.

Saçyny yel oynayar,
Assa assa yöreyar.
Yanyma yeten wagty,
Elimden tutan wagty...

Bir ses duydum ,oyansam,
Sag elimde suratyn.
Suratyna seretsem,
Suratynda syratyn.

Oturyşyn turuşyn

Feng Shui

Feng Shui name we Türkmenistanda nadip peydalanyp bolarka
yada
Türkmenistan şertlerinde gereklimi???

22 yaş hasabaty...

22daki hasabat

Diysem birhili, diymesem birhili:
"Ötürdim ömrümden 22 yili"
Yýllary yatlasam barsy duyn yaly,
Geçdimi gül yaly? Belki kül yaly!

Diyeli gül yaly, bilbil owazly,
Mydama sahnada ellerim sazly.
Görnüþe seredin günlerim yazly,
Belkem geler menin gyþym ayazly!?

Bir tarapda o tarap,
Birde beyleka garap.
Biri gözel we ajap,
Beylekisi mün harap.

Belki bir derde yarap:
Harabany dyrmalap,
Arassalap we yamap,
Myhmanhanany. ...

Hasabat:

66 bölmek 3 eder 22,
galdy 3de 2si,
belki birisi,
belki yarysy
(belki)bitdi barysy...

gyzyl saçly gyzlar

Salam agzalar!
Name üçin TM-daki gyzlarymyz saçlaryny gyzyla boyayaka???
Mysal türklena bary diyen yaly sara boyayalar.....

msn adresleri...

Taryh mugallymy
gokdepe @msn.com

İnlis dili mugallymy
alwayStrYharD @msn.com

nemis dili mugallymy
HalloMaMa @msn.com

Matematika mugallymy
Kosinüs_Kotanjant @msn.com

Geometri mugallymy

edep mugallymy

beden terbiye
1,2,3,4,@meb.com

geografiya mugallymy

surat mugallymy

.........
...........
............yzyny son pylçayyn...

Syndicate content