el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

yene gyzlar barada:)))

Seni söyan sana aşyk boldum,bol men yarym yaly sözlere gyzlaryn beren jogaby we asyl manysy:)))))

1.Gynanyan,bolmaymasa,yöne dost galaly
(aytyan zadyn mümkin dal,daşymda geziber,mana kömek etjek taparymy çaljak,pul berjek restorana akitjek biri gerek,egerde oglan tapmasam kawagtjyk sana jan edip duraryn)
2.Way mena seni doganym yaly göryadim
(gaydyp şu temnany gozgayma)
3.Birhili kararsyz problemalarym bar ilki şolary çözeyin
(Senden başgada birnaçe oglan bar karar berip bilemok)
4.Men beyle gatnaşyga tayyar dal..

2 kişilik...

--------------------------------------------------------------------------------

yer: Boonton, NJ
mekan: küçük bir tren istasyonu
zaman: eş zamanlı..!

sekize akıyordu sular -bendeyse özleme
trene bindiğimde.

gidiş-dönüş...dedim biletçiye
-nereye?
-Boonton
şaşırdı!
-bu ne acele, daha gitmeden döndün bile.
güldüm...
-ama kendime değil de, biletçiye
-göz yanıltır, yoktur bazan insan bulunduğu yerde
diye, karşılık verdim aynı espriyle
güldü...
-peki kaç kişilik?
şaşırma sırası bende!

garagolluk:)))

1.ilkinji bakyşda söyga ynanyanyzmy ya daşaryk çykyp tazeden gireyinmi?
2.bagyşlan,biz kiçikak ayry mekdeplerde okapdyk öytyan
3.egnini elini degrip.bah bular sünk ekena men bolsa kanatdyr öytdüm
4.oglumyz bolsa sana menzaysa gyzlar özünden giderdi
5.naçe..10:50..ayyn naçesi?..14:06..???..sana duşan wagtymy unudasym gelenok
6.oturdynyz gepleşdiniz turup gidip baryar...birzada unutdynyz ..namani...meni..
7.bu şahere taze geldim,mana öyümi tapyşsana
8.kakan başga planetadanmy,senin yalysy yeryüzünde yokda

1 oglanyn 4 gyz..

Bir oglanyn 4 söygülisi barmyşyn.Oglan olaryn haysyna öylenjegini bilmeyamiş,hemmesem owadan nazeninmiş.Pikirlenen oglan ahyry olary test edeyin diyip hersine 1000000 manat berya.

1.gyz puly alyp gözellik salonyna gityar,eşik alyar bezenyar barbi bolup dolanyar we men senin üçin şeyle bezendim sebabi men sen gözüne in gowy görnesim gelya seni söyyan diyya...

bah bah:)

http://youtube.com/watch?v=ZApCpom4xJw

ana yene bir manlaylyja gabat geldi:))))))

bardaki bagşylara 1 aydym üçin 7-8 aylap iş edinyaler welin tüweleme tm-ler 1 çay içimlikde yelmeyalerow,1 okda 2 guşy birden:)))

name diysenem

name diysegem halasagam halamasagam,aşyk bolmak diyilyan zat çyn dostlar,kim name diyse diysin şu gezek aytjak

azajyk synçyrak oglan bolanym üçin köp gabat gelyan aşyk bolan oglana seretsen haly gülkünjirak bolyar...

gören zatlammy aydayyn...

...menden uly gonşym bar her gezek yanyna gidemde yatmaka...guşuma seredeyin diyip eline 1 gyzyn suratyny alyp yarym sagatlap seredip otyrya...

...men bn bile galyan biri bar haçan görsen owadan kölegelije edip gyzyn adyny yazyp oturandyr

Şemşat i-l-u-Ganik

tüweleme illera şeydayya

http://www.youtube.com/watch?v=oiVd7zNtu9k

mena haladym gadyrly agzalar hany sizem bir görün gowy aydym ekeni

Kaka Kim?

Salam agzalar
Dünyanin herbir künjeginde eleler hakda herhili öwgi yazylandyr.Emma kaka hakda gynansakda yok...
KAKA diyilende aklynyza gelyan pikir name???

Bilinen jogaplar dalde sada jogaplar bolsa,mysal:Kaka;ejemin yanyoldasşydyr...yaly

Leyliler we Mejnunlar

Gadyrly agzalar!
Köpiniz dessan okansynyz?

Leyli-Mejnun
Zöhre-Tahyr
Şasenem-Garyp
Yusup-Züleyha
Şirin-Perhat
son türklerde bar Aslı-Kerem diyip
...

jüyjeler:)))))

http://www.youtube.com/watch?v=Ywlpi4NG62g#now_playing_end

şujagaş topary goymadynyz gerek:)
men yaşayan yerimden (65) şu artistler.

ön goylan bolsa ayyplaşmarsynyzda

Syndicate content