el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

mutluhayat.blogcu.com

Salam agzalar
dostlardan birinin acan blogy bar;
Emma turk dilinde belki icinizde goresiniz geleniniz cykar gowja yazgylar yazylandyr...

Hekaya

Gije mugallymlardan biri aylanyp yorka,uklap yatan çagalardan biri WAAAAAAA diyip ayylganç gygyryp oyanyar.
Mugallym muna hayran galyp,okuwçyn yanyna baryar:
-Oglum name boldy,düyşünde gorkdunmy?
-Yok ussam!
-Ya gara basdymy?
-Yok ussa,gara basanok...
-Onda name boldy oglum gara der bolupsyn.Erbet birzat gördünmi?
-Yok ussam goren zadym diysen gowudy!
-Onda name gygyryp oyandyn?
-Gygyryp oyandym.Sebabi duyshumde goren hadysam hakyky durmushymda hiçwagt bolup bilmejek hadysady...

Bolan Waka-Soygi we Dileg

Bu waka Germaniyada bolyar.Shu wagt hem yashap yoren dunya belli Germaniyaly kompozitoryn (ady yatdan çykdy) ata-enesinin biri-biri bilen durmuş gurmagynyn hekayasy
:D

Goy atasynyn ady Gitler bolsun, enesinin ady Joanna
:D..Gitler çagalykdan betgelşik ekeni,kel küyki geplande sesem gaty yiti çykyar ekeni...

Gunlerde bir gun Gitler bir işdeşinin yanyna hassa zyyaratyna baryar.Baryp gümür yamyr etya,suwdan otdan ondan munda söhbet etyaler.

Gepleşip,aylanyp yörkaler Gitler öyün yaş gyzy Joanna-ny göryar.Gyzyn owadanlygyna hayran galyp,ona aşyk bolyar...

Bolan Waka-Test

İan Mc-Kellen adaty bir günlerin birinde adaty bolşy yaly şaher kitaphanasynda kitaplary garyşdyryardy.
Birden eline üytgeşik bir kitap aldy.Sahypalaryny garyşdyryp kitaby in son kimin alanyny bilesi geldi we sonky sahypadaky gyzyl galam bn yazylan ady okady:Emma Queen.

TA(O)SLAMALARYM-Volume 12

AYNA

Saçlary gysgajyk edip kesdirilen,25-30 yaşlaryndaky yaş yigit,ini boyu 1 metrlik aynanyn önünde özüne seretyardi.
^^Ayna^^ diydi.
^^Saçymy kesdirdim,sen isleyşin yaly, 3 mm^^
Yaş yigit yyldyrym uran yaly bolup gabaklaryny gin açyp gayta gayta ayna seretdi.
^^Ayna,ayna we Ayna ...^^ Elini kellesine akidip yarym sagat ön kesdiren saçlaryny sypalady.
Birden garaşylmadyk tizlik bilen banyadan çykan yigit , howsalalyk bilen penjegini alyp öyün gapysyny hem yapman,maşynyna mündi.

TA(O)SLAMALARYM-Volume 11

AYRALYK

Ayralyk nameka?İn gymmat sozmi?
İn suyji şeker,in ajy duzmy?
Ayazmy,yssymy?Suwmy howamy?
Mylayym şemalmy,howply dogamy?
... ... ...
Senin jadylayjy gözlerin ruhumyn tagtynda,
Sen gidelin bari men yalnyz ruhym yalnyz.

İyemok içemok,ne sözleyan ne gözleyan,
Yüregim sende galdy giden yoluna garayan.

Men özümi yerde tapmadym,ne gökde,
ne huşda ne düyşde ne gözyaşda!

Ruhymy gözlerinden gözledim,
Men özümi gözlerinden tanadym...

Sana duşmak arzuwym,kerwenin yüki misli
Köp we uly çun we gin diri we dury...

Aşk ve Yalnızlik

............AŞK.......

Aşk dedigin nedir ki gulum!!!
Birkac kontor,birkac satir e-mail.
Zamane aşklarsa eger istedigin,
Her saniyene bir sms gondereyim.

.....Yalnızlık..........

Yalnizligin eseridir ruhumdaki fersizlik
Yalnizlik gelip gecicidir ya sensizlik???

Dunyan in gymmat 10 mashyny..


yzynam upload edip zynjak hazir
shulardan bijjigni alaysana dunya sygmayan:)

Ejem Ogly-Heley Guly

Salam agzalar!!!

Durmuşymyzyn her sekundynda dürli yagdaylara gabat gelyas

Olardan birem,esasanam oglanlaryn arasynda..
Mysal:Uyşmelen bolanda oyune ir giden oglana Heley Guly

Ejeme sorajak diyyanlerede esasanam gyzlar/ayallar/gelinler/söygüliler Ejem Oglydiyyaler

Elbetde mysal kan,yone hacan Ejem ogly bolyan Hacan Heley guly bolyan???

Adamsyna EJEM OGLY diyyanem kan.

Dostuna HELEY GULY diyyanem bar(Ogluna heley guly diyyan ejelerem bar)

Klip

Salam agzalar
Elbetde içinizde klip göryan diysen köpdür
şo bloga her kim in gowy göryan klibini goyaysa
dine 2 sanjagyny köp dal..
Her kimin şundan gowusy yok men üçin diyyan kliplerinden
1-başga dilde
2-türkmen dilinde

ine menkiler:
1. http://www.youtube.com/watch?v=y9tQS0aq4xc

2. http://www.youtube.com/watch?v=yPpmdlKKJBw

Syndicate content