el_mariachi'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

edebiyat we sungat...

Uruş döwründen son Gözel tTürkmenistanymyzdada beyleki yurtlarda bolşy yaly düypgöter çöküşlük boldy.Uruş döwründe ahli adamlar urşa,dine demir yollarynda işleyan adamlar urşa gitmedi,gitdiler.Özbegistan,Gyrgyzystan... we beyleki yurtlarda demir yollarda dine edebiyat we sungat işgarleri işledildi,şeylelikde geljekki nesillere köpri boljak adamlar gorap saklandy.Emma welin Türkmenistanda beyle bolmady,yekeje sungat adamam uruşdan alnyp galynmady:(belkide şunun üçindir bizde Jingiz Aytmatow yok yada özbeklerde bolşy yaly sazandalar,kompozitorlar yok.in gowy kinolar gyrgyzlarda we özbeklerde bar,in gowy arhitektorlar gazaklarda bar:(emma welin bizin Türkmenistanymyzda el bn görkezer yaly hiçkim yok diyen yaly....belki de men yalnyş pikir etyan,bilyan daldirin,emma welin haçan taze kitap yada kino gözlesem elime ujypsyzja maglumat geçyar:(belki siz bilyansiniz belki siz tanayansynyz:(

telpek meselesi...

sonky dowur seretyan welin hichili telpek beryan yokla!..munun sebabi telpege layyk yazyjy/okuwcylarymyz yoklugymyka?yada biz duybunden garasoymez,husyt boldukmy...dogrymy aytsam mena kellam usam menengid boldum:)

Gözeller we Jemallar...

Salam...menin bir gonşym bar:ayalynyn ady abadan welin ol,abadangözel diyya,gyzynyn ady aynagözel,gelninin ady altyn welin ol ona altyngözel diyya,agtygy bar welin maya gözel diyya...ay garaz sagy soly gözelda,hatda manada annagözel diyaymesin diyip köpçülükde gözüne görünmejek bolyan:)....yene birnaçe şeyle adamlar bar
yene bir bölek adamlar bar welin olaram jemallary halaya ayalynyn,gelninin yada çagasynyn adynda jemal bar,hatta men bir tanşym bar welin telefonda gürleşsem yada biryerden gijirak gelsem yada meni parkda zatda görayse''güljemalmy???''diyya...diyjek bolyan zadym türkmen halky jemallar bn gözelleri öran gowy göryar öytyan,ya menin tanayan adamlarymyn yaş wagty jemallar we gözeller bn baglanyşykly ajy/süyji gözyaşlary barmyka:)şeyle seredip otursan sony gözel yada jemal bn gutaryan/başlayan gaty kop at bar(türkmen zeneny diylende barmak bn görkeziljek Güljemal han bar,şon şanyna Güljemal diyilyarmika).oglanlara gezek gelende bolsa myratlar yada maksatlar kop oytyan.men gaty bir synçy dal welin in az at Magtymguly bolaymasa,name üçinka???(GYZLARDAN KİMKA???)

türkmençilik...

salam dostlar...geçende yyl bir kitap okadym''türkleri anlama kılavuzu^^dine türklerin gündelik etyan zatlary barada,degişme hökmünde yazylan bir kitap
okanymdan bari menem ^^türkmenleri anlama kılavuzu^^yaly kitap yazasym geldi...pikir alşyp gören yerimde birzatlar yazan bolup yörün,yöne oran kyn bolyar eken kitap yazmak...
sizden hayyşym türkmenler hakda bilyan zatlarynyzy şu forumda yazayyn son awtory Anna .......we tmolympiaddakylar diyayerin...
mysal üçin:madda 26:agşam sagat 5 den gün yaşyança öyün yetginjek oglanlary maşynlaryny yuwmak üçin magnitafony in sonky sesden açarlar we maşynyn ahli işigini açarlar,balaklaryny dyzlaryna çenli çyzgap ya krantdan yada derejikden suw alyp maşyn yuwarlar...yaly türkmenistanyn hemme yerinde gündelik edilyan we dine türkmenlere mahsus bolan zatlar...

Syndicate content