Gurban'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ka wagt olumi yatlalyn!

Hemmamizin kellamizi sol bir meseleler agyrdyar , syyasat , osus , galkynys , kemcilikler ,w,s,m...
Ka wagt , aslynda ka wagt dalde her wagt matac zadymyz, maganwy baylygmyzy gazanmak gerek , magnawy baylyk diyarkam : iman, ahlak , dogrulyk , adyllyk , halallyk umuman Allahyn razylygyny gazandyryp bizi jennete dusirjek zatlar barada pikir etmek , we ony gazanmaga calysmagymyz gerek , hemme zady duzetmek ozumizi duzetmekden baslayar.

Medenyet

Salam hormatly ildesler!
Mergen dostumuzyn "arassacylyk" barada acan blogundan sonra , menem sona gosant hokmunde, medenyet barada bir azajyk sohbet etmani makul bildim.
Umuman medenyet diyenmizde , gozegmize name gelyar?
Medenyet , medenyetli bolmak , medenyet owrenilyan zatmy?
Sona degisli hemme zat.
Siz medenyet diyip nama dusinyaniz?
Ilki men bu barada oz pikirmi yazjak sizdenem gosantlara , we elbetde gerek yerinde duzedislere garasyan!

Jemagat (partiya) gerekmi?

Kop wagtdan bari kellami agyrdyan mesele ,bilmedim bu barada on blog acyldymy yada yok ,bu mesele barada kop kisi bilen pikir paylasdym , her kim bir pikirde , yone kopusinden "howa" jogabyny esitdim.
Bilsimiz yaly yurdumyz taze nesile , bir elinden tutup , icinde yatan cukurundan cykarjak "erkeklere" matac.

Turkmenistandan cykmak we ona girmek barada kabir duzginnamalar! (Taze karar , taze pasport)

Howa , hemmamizin bilsimiz yaly , saytymyz sonky gunlerde , oz isennirligini , yhlaslylygny , peydalylygny yitirdi , elbetde sebaplerini bilyansiniz , yurdumuzun , halkymyzyn , milletimizin ,dinimizin aladasyny edyarkak , ol aladasyny edyan zatlarmyzyn kabirlerine sek yetirilmegi sebapli , saytmyz we onun yhlasly agzalary , onkileri yaly hyzmat etmekden saklandylar.

Turkmenistan 2011 de geciriljek Aziya cempiyonatynda yok!

Ynha yenede Turkmenistanyn futboluna degisli gynancly habar , bilsimiz yaly Turkmenistan 2010-njy yylda geciriljek dunya kubogyna saylanyp alys oyunlarda oz gruppasynda in sonky bolup cykdy ( yekeje ocko , yekejede penaltydan urulan gol bilen).Ine indi bolsa dun , 2011-nji yylda Qataryn paytagty Dohada geciriljek , futbol boyunca Aziya cempiyonatyna gatnasjak toparlary gruppalara bolundi , Turkmenistan bolsa hic gruppada hem yok , name ucinka? Dunya kuboguna gatnasmaga bir duys bolup galdy welin , Aziya cempiyonatyny hem arzuw edip towir edaymeli.

Gecirimlilik barada

Salam ildesler!
Sonky dowurler blog acsam , dine kemcilikler barada yada syyasata degisli kopurak yazdym , su gun kellame taze pikir geldi.
Durmusymyzda in kop mataclik cekyan zatlarymyzdan biri bolan , birek-biregi bagyslamak , gecirimlilik barada yazasym gelya.Goraymane bu bu mowzuk gaty mohum dal yaly gorunya, men pikirmce bolsa beyle dal , eysem oran mohum.
Halkymyzy , yokary ahlaklar bilen yaraglandyrmak , kamil nesil yetisdirmekse su sypatlar uly rol oynayarmyka diyan.

Orslaryn teklibi : EU b/n hyzmatdaslykdan el cekmek ucin arzan yarag.

Turk habarlar gullugynyn habar bermegine gora , Turkmenistan yewropa gaz-energiya kompanyalary bilen yola goymak isleyan hyzmatdaslygyndan el cekip dine orslar bilen hyzmatdaslygynda galan yagdayynda arzan yarag berjekmis , sizin pikirinizce TM su zatlar ucin yewropa bilen hyzmatdaslygy goybolsun edip orsun teklibini kabul etse gowy bolarmya ya tersi? Mena teklibi kabul etman , dine kim kop tolese sona satmalymyka diyan.

"Spiderman" imperiasy, we onun bastutanlygyndaky yuze cykyp baslan netijeler.

Howa hakykatdanam spidermenin kerebi yaly.
Bizin hazirki hokumetimizin basyny spyderman, asagyndakylary bolsa onun kerebi diyip atlandyrasym gelya.
Bisimiz yaly garassyzlyk alanmyza 16-yyl boldy, yone hazirem sol bir sistemalar sol bir eden-etdilikler , hokumetimiz henizim sol haramhorlan elinde.Gonsy bloglan birinde agzap gecilsi yaly, gornusune gora taze neslin ylymly bolmagyny islenmeyan yaly , cunki taze nesil gelse, hazirki "kerebi" yyrtymaly bolya taze sistema baslamaly bolya.Son ucinem taze halal okap dowlete halal islap berjek talyplara YOL YOK .

Diktatorlyk+Owgisoyerlik+menmenlik=Kemciligini yatdan cykarmak

Howa bilsimiz yaly onki prizidentimiz Turkmenbasy(Alla ondan razy bolsun) dunya syyasatcylry tarapyndan "diktator"
diyip tanalyardy , diktator hem bolsa yurdun duybuni tutdy Turkmenistan gaty cokgunli yagdaydaka osdurip arabany yola saldy, indi dine araban tizligini caltlandyrybermeli.
Ilkinji yurdun duybuni tutujy prezident ucin diktator bolsada, sagyr bolsada , romantik bolsada ayyp dal sebabi hemme zady basdan baslajak bolsan hemme taraplayn bolmaly bolya , hemme zady kellani sokmaly bolya , son ucinem onki prezidentimizn hereketlerini erbet goremok.

Syndicate content