yhlas'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

yatlap bilyan in kiçi vagtymyz

salam hormatly patyşalar we şagyzlary.Ynsan bu dunyanin patyşasydyr.Alla bu dunyadaki hemme zady Ynsana hyzmat etmegi üçin yaradypdyr. bir patyşanyn,güyji pes bolmagyna garamazdan,ya da göwresine yaşyna garamazdan,agirt bir teritoriya hökümini yöredip bilşi yaly,ynsan hem bu dunyade beyleki jandarlaryn üstünden,guyjune göwresine garamazdan,höküm sürdüryar.şagyzlary diymegimim sebabi bolsa olaryn kakalaryny/dadelerini hem bir patyşa diyip göz onune getirsek,gyzlaram şagyzlary diymek bolar.

goshgylar gozleyan.

ilki bilen salam saytyn hormatly agzalary.
"pis pisi tapar,suw pesi"diyipdirler.sheydip menem ozum yaly(pis diyjek bolyan daldirin) goshgy okamany gowy goryanlerin gozlegine chykdym.

menin sheyle teklibim bar.gelin her birimiz ozunin okap goren in uytgeshik,gyzykly goshgularyndan yazsynlar.yogsam menin yeke ozum uytgeshik goshgy gozlap hemme kitaby dorup chykdym,onda-da edinen zadym yok.
shu barada sheyleajik bir goshgy okap gorupdim:

mende bir alma bar
sende bir alma.
men sana bir alma bersem
senem mana bir alma,
mende bir alma bolar,sende-de bir alma

mende bir bilim bar,

ene kan garashdy...

salam dostlar,gardashlar,agalar,iniler,uyalar.
Gylychmyrat Kakabayevdan yenede ene hakda bir goshgy,ozem bize degishli oydyan.

ene kan garashdy,
gelmedi ogly,
yene kan garashdy ogly gelmedi,
ol her saba yola chykdy gyssagly,
kesilsede gidenlerin gelmesi.

ene kan garashdy
guyz,gyshy,yazy.
yene kan garashdy.
arman pashmady,
her gun umytlarynyn tozushy yaly,
arzuwly yolarda tozdy pashmagy.

yene kuwwatlandy,
gurbat toplady.
ene kan garashdy,
gelmedi ogly,
tas yarym asyr,
hem bir gat topragy.
ene bile ara germedi ogly.

yone ene endigini bes etman,

bagt goshgysy

salam arkadashlar.dunjik oran uytgeshik bir
goshgy dinledip.sizing bilenem paylashayn diydim.arman goshgyn adynam,kiming yazanynam belli dal.

ozunge gownung yetse
razy bolsan ozunden
bar zatdan gownung bitse,
gam bolmasa gozunde.

zergar dey dan gozleseng
ozung oz gylygyngdan
yamanlyk bir gormeseng
eden yagshylygyngdan

gul diyip ekenlerin
gyzgan bolup chykmasa
nosh edening sherbet diyip,
awy bolup akmasa.

razy eneng bolsa,
razy atang bolsa.
ustungde oyun bolsa,
astyngda atyng bolsa.

derya donen yurekde
joshgunyng-siling bilen,
toylar tutp yashasang,

garabagyr

birinji gezek blog achyanym uchin ozumi bir hili aljyranly duyyan.enshalla besmele chekip,yazgyma bashlasam hemme zat gowy bolar diyip umyt edyarin.

ogullar uzakda kosenyar kate
budreyar,dikelyar,yanyan yene sen.
zuryadyn deregine dushersin oda
sebap sen enesing,sebap ene sen.

ogullar gidip dur,yetiship bilen,
ine yene biri dushmekchi yola.
ugradyarsyng ony yagshy niyet bilen,
"sag gidip aman gel,bikarar bala!"

ugradanok ony gitsegelmeze.
ugradanok ony jellat jenge sen.
yone bir gorky bar:gitse gelmese...
yanjak yene sensing,yanjak yene sen.

Gylychmyrat Kakabayew

Syndicate content