yhlas'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Türkmenistanda Nobatdaky Prezident saylawlary...

Salam Tmolympiadyn Hormatly Agzalary! Saglyk amanlykta otyrmysynyz?!

bilesim gelyan bir zat bar. sonky prezident saylawynda kondidat bolan her welayatdan bir adam bardy. şolaryn şol saylawdan sonky durmushy nahili boldyka?! durmushy has uytgedimika, gowylashdymyka ya agyrlaşdymyka? yada hali güne çenli howp astynda yaşap yörlermika..?

tmolympiadyng doglan guni gutly bolsun!

salan gadyrly tmolympiadyng agzalary!

ynanyp bilmersiniz, bu atdanlyga sereding. bu atdanlyk dal-de Allang bir hikmedi...(chynymy aytsam gozum yashardy shu wagt)
duyn ilkinji achylan temang taryhyny tmolympiadyng doglan guni edip bellali diyip yordum. shu wagt taryhy dorjelap gorsem ilkinji tema hachan achylypdyr bilyanizmi?!

Hemme zat täzeden?! ;(
Çarşenbe, 2006-11-22 20:03-de, Atamyrat yazdy!

geçmişden suyji yatlamalar...

salam gadyrdan Tmolympiad saydynyng garryja agzalary!

hemmaniz hoş geldingiz! az wagtlygam saydymyz yene hereketlendi, ozuma gaty tolgunyan(elim titrap dur zordan dogry yazyan). uyshenimize gora geling biraz konani yatlalyng, gechmişden gurrun edip gulusheling. tmolympiad geçmişinde eyyam nache kişini uchurym edip, naçe kişini oyerdi. elbetde yatlanama, paylaşmana gurrunimiz kopdir hemmamizde hem...

Gyzyklyja hekayalar

salam hormatly agzalar! sag aman otyrmysynyz?!

bugun kellame sheylerak pikir geldi... men teswirlere-de wagtal wagtal giryan welin yone barden ayrilip bilemok. son anyrdan gowja zatlary ogurlamagy gownume duwdum :D

anyrda her hekayany ayri bir tema edip achyalar, hemmsini birleshtirmek uchinem moderleri yetenok, agza bir aglalyk edyar. ine menem gowja goren hekayalarymy barik yelmejek, hemmesini bir uchegin ashagynda :D hokman teswirlerden alynmaly diyen zat yok, sizem gowy gorenlerinizi goyarsynyz, yaltanmasam ozumem terjime edenlerimi yazarin...

Turkmen harbylary Moskvada, paradda

Ýekşenbe güni Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda Beýik Ýeňşiň 65 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen harby parada Türkmenistanyň hem harbylary gatnaşdylar.
Paraddan geçen Türkmenistanyň hormatly sakçylar rotasynyň öňüni bu rotanyň komandiri Pygy Baýrammyradow ak ahal-teke atyna münüp çekdi. Gyrat atly on bir ýaşar bu ahal-teke aty Türkmenistanda ýörite harby ýörişlere taýýarlanylan at.

Magtymguly Weli bolan

Magtymguly Pyragynyñ goşgularyny näçe okadygymça, oña bolan hormatym, sylagym has hem artỳar diỳmek bilen, mowzuk hakynda gürrüñimize başlalyñ. Öñünden duỳduraỳyn, bugün maña ne döw çaldy, özümem bilemok. Bir hili ỳazyşym mollymlaryñky ỳaly has resmi görünỳändir, emma ynanyñ, bu mowzugy ỳazmak hakynda eỳỳäm iki aỳ bäri pikirlenip ỳördüm.

windows 7 uchin nadip startup disk doretmeli

salam gadyrdan dostlar!

bar bela mende, yok yerden problema chykaryan.

gepin gysgasyndan bashlasam, E diskinden 17 GB ayirip, shol yere ubuntu(linux) yuklaptim. son her gezek achylanda, grub loader'in in ustunde ubuntu duryan boldy. windows'e girmek uchin hemishe in ashakkyny sechmeli bolyan. ay barybirem ubuntuny gaty az ulanyan, biderek yer tutmasyn we dushunemogam dogrysy diyip ubuntu uchin ayiran bolegime doly format attym, we tazeden E diskine birleshtirdim.

duysh-hush-olum

Salam gadyrdan agzalar!!!

gechen hepde men uchina gaty agyr gechdi. yzly-yzyna birnache egzamen ve ustesine-de sowukladym velin hem fiziki hemem moral taydan erbet yagdaya dushdum. Hudaya shukur, hemme zat yzda galdy. menem indi shol gunlerde kellame gelen bir pikiri sizin bilen paylashmak isleyan shu yerde...

melike, doglan gününiz gutly bolsun

bugun ayin 15i,sayta tazerak gelen yene bir hamal yildizli agzamyzyn, Melike hanymyn golan güni.

Melikejan, doglan gününiz gutly bolsun! manyly ve bagtly durmuş, vepaly yar arzuw edyan. ömrüniz uzak,janynyz sag ve ahli edyan arzuw-dilegleriniz hasyl bolsun.

Garadag! doglan gunun gutly bolsun

bu gun,Türkmenbaşy ayının 23'ine Garadag agamyn(menin hakyky doganym bolany üçin diyyan) doglan güni.hiç kim açmanka yetişeyin diyip howlugyp geldim,yetişipdirin.
Mekan doglan gunun gutly bolsun. sana durmuşynda uly uly üstünlikler,hemişe bagtly,asuda durmuşda yaşamagyny arzuw edyan.Alla uzyn bagtly ömür nesip etsin.

Syndicate content