Emin'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Yetimler barada ýerine ýetirilen beýik iş

Youtube-da aýlanyp ýörkäm ýetimler barada gowy wideo gabat geldim. Siziň bilen paýlaşmak isledim. Gaty gowy iş edipdir kim eden hem bolsa.
http://www.youtube.com/watch?v=2BdWXG3EGss

Agzibirlik ya-da Yewropa Birleshigi

Bir hepde bari Yewropa birleshigi(YB) barada pikirlenip yorun. Tuweleme 27 dowlet bolup agzibirje bir chukura tuykurip yashaship yorler. Muncha zatda nadip ylalashyga barypdyrlar. Sistemany oturdyplar, beyleki dowletlere yrsaran bolup yorler. Bir puly, bir wizany, bir gumrugi, bir maglumatlar gory(Database) we sh. m. kabul edipdirler. Bu gaty kyn mesele, gonshy dowledine sen gechirsen men hem razy gezibersin diyen yali bir zat. Sen wiza bermage layik goryan bolsan men hem razi diyen yali bir zat. Gunbatar yewropa gaty dogrycyl, emma Gundogar yewropa edil olar yali dal.

ÝERDÄKI PERIŞDELER

Häliden bäri asmandan seçelenýän dür monjugy deý damjalaryň penjiräňe degşi, `şyg-şyg` edip durman, birhili, kalbyma gozgalaň saldy. Öz gözelligine özi begenip, porhan bolup oturan ýazyň begenç gözýaşlaryna ýüzüni ýuwan gülleriň birhili näzik keşp bilen garkyjaklap durşy, o şahadan bu şaha böküp, `heý janelek` oýnap ýören guşlaryň täsin nagmasy-da gozganan kalbymyň çuňlugyna düşüp, dünýäme ajaýyp owaz etdi.

Esasy zat adamlaryn gownune degmezlik dal, gownune almazlyk.

Danalar kamil muminin waspyny edende adamyn gownune degmezlik hasiyetini mysal getiryarler. Elbetde adamyn gownune degmezlik gaty gowy hasiyet, yone 18 asyrda yashap gechen bir alym asyl kamil muminin waspy gownune almazlykdyr diyyar. Alymyn ady yadima dushenok, yone gaty dogry bellapdir. Sebabi gownune almayan adam gowunsiz diymek bolyar. Mumin bolsa gowunsiz gerek! Gownune almayan adam bashgalarynynam gownune degmezmika diyyarin.

Adamyn hasiyetleri

Hol gun bir dostum bilen dushunishmezlik boldy. Iki uc gunlap gurleshman gezdim. Son seredip otursam gaty yonekeyje zat eken. Icimden `shujagaz zat uchin name uchin gepleshman gezdimkam` diyyarin. Onem bir alym : Bir gaminin ichinde 9 sany gowy adam bolsa 1 sany erbet adam bolsa shol gamini batyryp bolarmy diyyar. Sonra bolsa, 9 sany gowy dalde 9 sany erbet adam bolsa 1 sany gowy adam bolsa hem gamini batyrmak bolmaz diyyar. Belkide 1 sany gowy adam 9 sany erbedi hem gowy adam eder.

Bizin taryhymyz bir, her welayatynky ayri dal !!!

Hol gun oglanlar dawalaship otyrlar, biri diyyar: Horezmin taryhy diysen buysancly, Ol oz abrayini goramagy basharypdyr, emma welin Mary Tekeleri Gokdepede tekelere komek etmage hem gelmandir, namartlapdyrlar diyyar. Maryly bolsa: yok!

Kopurak gowy sayt doredelin!!! Inet kafeler kopeldi, turkmen userler kopeldi.

Shu wagt Turkemnistan inet kadeler kopelyar, Dine Ashgabatda 15 sanysy acyljakmys, eyyam 3-si acyldy. Etrap merkezlerine cenli inet kadeler acyljakmys. Sonun ucin gelin herimiz bir zat boyuncy gowy site doredelin. Sebabi indi herkim inete girer we turkmence bir zatlar okasy geler. Sonda olary eli bos goymasak gowy bolar.

Watana bolan soygi we bashgalashmak.

Bir wagtlar bir Osmanly soltany(Sultan Abdulhamit bolaymasa) 30 sany guycli talyby okamak ucin Yewropa iberyar. Olar ahli cikdajylaryny byudjetden toleyar. Hatda taret almak ucin ulanyan suwlaryny ucin hem pul iberyar. Osmanly soltany bu talyplar Osmanlyny halas eder diyip umyt baglayar. Emma dine iki sanysy wepaly cikyar. Galan 28-den tama bolmayar. Hat sol biwepa talyplar gelip parti gurup(Refah partisimi ka diyyarin) Osmanlyny yikyarlar. Bu yerde atlar we mekanlar dalde asyl waka mohum bolup duryar. Sebabi 28 talyp yewropanyn adamsyna owrulipdir.

Shu gunler hem Turkmenistandan guycli talyplary watana hyzmat eder dushunjesi bilen dasary yurtlary iberyarler. Emma ansat-ansat gelyan yok. Kopusini gurletsen yone watanyny yamanlasyp otyrlar, Bu watanyn yerde yatan copuni galdyrmandyr emma bu bolanok, bulam bolanok diyip akyl satyshyp otyrlar. Uniwersiteti zordan gutaranlaryna cenli aspyrantura diyip (pul gazanmak ucin) galyarlar. Kopusi gullukdan oler yali cekinyar. Gulluk adam iyenok, 1,5 yil gullugyny dine Allanyn razylygy ucin gulluk etsen dine sonyn bilen hem adam jennedi gazanyp biler. Herkim dowledimiz gowulashyanca garashyp yorse, gowulashanson gelip hem oturman nama gerek. Biz duzetmesek kim duzetsin.

Syndicate content