brave'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Durmus barada oylanma!

Men bir zada uns berdim welin her kim oylanma barada(Create) acilan bloglara gatnasyk az da mesai(tans ya-da nahar etc.) gurrunler barada acilan temalarda gatnasyk gaty uly!

Gelin durmuşyň kyn meseleleri barada bilýan zatlarymyzy paýlaşalyň.

Sonky dowurde özüni asýanlar köpelipdir,sebäp name bolup biler kä? ýa-da olara göterip bilmejek yük ýükle(n)dilermika?

Bilemmok welin bizde psihologiýa ugrundan okap gelen talyplar barmy,bar bolsa şolar öz ugurlarindan işlemäge mümkinçilikleri barmyka? Halka psikologiki hyzmat berilýärmi ka?

Lets Create somethink!

Iş Mümkinçilikleri, !!!

Sizden meniň etjek haýyşdym her kimiň bilýan peýdaly maslahatlarydyr,iş mümkinçiliklerini ýa-da siziň bilýän şuňa meňzeş web saýtlaryňyz bar bolsa şu ýere ýazmagyňyz!(TM üçin)

Bilşiňiz ýaly Türkmenistanda Iş berýän ýe iş gözleýänleriň duşuşma ýeri internette,gazetalarda ýok.Ýa- da baram bolsa men bilemmok.Sebäbi men ykdysadyýetten (Narhozda) ekzamen (dlýa utwerjdeniýe diploma) tabşyranymda Tm-da işsiz diýlip zat ýok diýipdi bize sapak beren Dekan.
Ekonomikamyz gaty gowy eger kitap we jurnallardan seretseň.

Moder hasabımı Delete edip göyber..men edip bilmedim....END..........

Sahypadan hasabymyzy nadip pozup bolyanlığını düşündürseniz gaty şat bolardım..sizin bilen gürründeş bolmak öran govı zat..doyup bolanok...
şu vagttan sağbolsun aytyan..indi gelerin öydemmok..Telpek goy

Haysı yurda işlemage gitmek amatly?Bu barada hökümet tarapından kömek edilyarmi?

Sizin hem bilşiniz yalı Türkmenistanda işsizlik ullakan problema bolup duryar.Muny şu vagta çenli meselem Türkiya işlemage gelenlerin sanı 100.000
den geçmeği subut bolup duryar.YA-da başka yurtlarda okayan oğlanlar/gyzlar,okayan yurtlarında işlemage gelenlerin sanını bilyan bolsa yazmagını hayışt edyarin.Haysı yurtlarda kanun tarapyndan işe dokumentalnı gidip bolyar? Bu barada çıkyan habarlar,bilyan mağlumatlarınızı bizin bilen paylaşmagınızı hayışt edyarin! Köp sağ bolun!

Gyzlar name üçin elmydama öz arasında onuşanoklarka??

Her kim az-da ,kan-de bilyandir.Okayan okuw we mekdep döwürlerinden.Gyzlar haçan görsen özarasında gruppa bolşup yörendirler.Name üçin beylekaler? Biz erkekler beyle dal,şeyle dalmi? içlerindenbiri oların başlığı yalı her vagtam ortadan yöreyandir..son oların hem arasında zamestitel we ş.m..

Watana hyzmat etmeli bolsa ilki bilen name ederdiniz?

Şu temada ön birnaçe jedeller bolan hem bolsa bilemmok.yöne gelin görelin kimin nahili pikiri bar.Ağzaların herbiri özüni deputat diyip pikir etsin.
Pikirler şeyle bolsun.
Türkmenistanda şu vagt name kemçilik bar?
Name etsek govı bolar?
Çözğüdi nahili? yada yerine şeyle eden bolsadılar govı bolardı yalı..
Hanı görelin watana hyzmat diyilende kimin nahili pikiri bar!

Türkmenistana birini çağırmak barada ''Invitation''

Men Türkmenistandakı Mary Sıyahatın nomerini bilmek isleyarin.eğer bilyan bar bolsa gayrat edip yazsınla! Türkmenistandan nadip priglaşeniye alıp bolyar? türkiyeden birini sıyahat maksadı bilen gezmane akitmekçi.Okuwdan kursdaşım.Bilen barmı? Başgada özbeğistanlı biri hem bar.Şular barada mağlumat berip biljek bar bolsa tel nomerini ya-da Mary Sıyahatın nomerini berseniz öran şat boların.!!!

Nebis Barada Oylanalın!

Nebis Barada name bilyarsiniz? Name üçin dinde '' Senin in ganym duşmanın senin öz nebsindir '' diyilipdir?
Name için biz öz nebsimizden ağa bolmalı?
Nebis hervagt şeytandan maslahat alyar! Nebis diylen zat adamzatta bolmadık bolsa nahili bolardı? Men hem öz pikirimi aytmakçı,yöne öz yerimi ilki size beryarin!....pikirlerinize garaşyarın.

Türkmenistanda Youtube!

TÜRKMENİSTAN'DA YOUTUBE GADAĞAN EDİLİPDİR DİYYARLER,DOĞRIMIKA? GADAĞAN EDİLEN BOLSA SİZ NAHİLİ GARAYARSINIZ HORMATLI ''OKA ,ÖWREN,DÖRET'' YAŞLARI!

Menin pikirim boyunça gatı bir yerlikli karar dal.Sebap diyseniz obada yaşayan men mısal üçin;
--Ağşam bolyar edere zat yok,
--Bilyard oynayın diysen şahere gitmeli,
---TV diysen olam yokdan govı,
---Köça çıksan garankı,gücüklerden yana dostuna da gidip bolanok,

Indiki yaşlar ve Galyn meselesi!

Biz indiki yaşlar bolup öylenmek çağine yettik..Birazrak geçtiğem.. Men meselem öylenmek islesem Galynsyz bir gelin tapıp bilerinmi? Mesele pul meselesi dal.Galyn meselesi..
Galyn hazirem önkisi yalı tasirli dovam etyarmi ya-da azalyarmıka??? şu barada bir oylansak?!?!
Eğer men bir gızı söysem , gyzam meni söyse,sonam Galını ağır salsa, onda name etmeli?

Mısal üçin öyün körpesi.Pulu bar,maşını ,jayı bar..Gyz tarapın galyn salmasada bolyar...hemme zadı bar..şondada 50 milyon manat galyn saldılar meselem?

Ay mena öylenceğem dal..

Syndicate content