loverman'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

ÇATRYKLAR

Kim nahili yaşamak isleya? Önümizde iki sany wariant bar…
Birinjisi, öz bagtymyz üçin söweşmek.. Eger söweşsek yenilmegimiz mümkin, sebabi Dünye uly, güyçli ve zalym..
Bu yoldan yörap bilmek üçin ahli zada tayyar bolmaly, hemme kynçylyga döz gelip bilmeli, bir söz bilen
aydanynda mert ve batyr bolmaly..
İkinji yol, garanky, name boljagy belli bolmadyk syurprizlerden doly, bu yola ykbal(sudba) diyyaler.
Bu yol ahli zada özi karar berya, senin durmushyny özi kesgitleya.. Bu yoldan yöreyanler hemme zada razy bolanlar..
Saylamak bizin elimizde…

Fantomas bolmak ya-da saçyny syrdyrmak

Salam hemmanize!
şu gunler ekzamenler helak edya welin, kella-da herhiljek pikir gelya..
sizden soragym saç syrdyrmak peydalymydyr, peydaly bolsa nahili derejede peydaly?
in sonky gezek saçynyzy hacan syrdyrdynyz?

Hormatly Agazlar!!! Şu gün 'Hatyra Günü!!!'

Hormatly agzalar, şu gün 'Yatlama Günü!'
hiçkimin yadyna düşenok öydyan..
Gökdepe söweşinde mertlerçe jan beren TÜRKMEN ar-yigit, ayal-gyz ve çagajyklaryn ruhuna!!!
Yatan yerleri yagty Bolsun Hudayjan!!!

PS: Ölüsini sylamadyk, dirisini sylamaz...

Yash chatynjalaryn bir-birinden ayrilmagyna sebap bolyan 8 dushmanlyk.

Hormatly agzalar gunumuzin uly meselelerinin biri hem taze gurulan mashgalalaryn kabirinin gaty tiz yagdayda dargamasydyr. Menin ozum sheyle yagdaya dushen 2-3 mashgala tanayan. Yone hemmesi hem sheyle yagdayin bolanlygyna pushman, dogrusy yalnyshlaryna dushunipdirler yone azajyk gijirak dushunipdirler. Yene-de ‘hichden gich yagshy’ diyileni..
Sizin durmushynyzda sheyle yagdaylaryn bolmazlygyna azajyk hem bolsa peydasy yeter diyip shulary yazmagy yuregime duwdum.. Okarsynyz we oz pikirlerinizi hemme kishinin dushunip biljegi bir dilde beyan edersiniz diyip umyt edyarin...

gyzlar hakynda...

salam millet
Turkmen gyzlary hakynda kelam agyz aytmak isledim.
Bilshimiz yali bizin ata-babalarymyz Turkmen gelin-gyzlarymyzy 'gyzyla' denapdirler. Hakykatdanam turkmen gelin-gyzlary gyzyldan hem gymmatly. Bilyansiniz, 'gyzylyn' bir tapawutlanyan tarapy bar , oz ayratynlygy bar: 'Gyzyl' hich hacan solmayar. Yone gynansak-da bizin gyzlarymyz(hemmesi dal,kabirleri) ozlerini ozleri solduryalar. Belki de sheyle bolmalydyr. Yone men olaryn solmazlygy uchin gune azyrak chykmalaryny islardim.
Respect

Syndicate content