yenis.atayev'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

İylip içilmesi jaiz dal goşundylar

Dünýäde dürli medeniýetleriń dowam etmegi aslynda täsin we adamzat ýaşaýşyna özboluşyna bezeg. Mundan başga-da müń hikmeti bardyr munuń. Her haçan-da bolsa nähilidir bir ideologiýanyń wekilçiligini adamlara nygtamak maksadyna eýerip ýaşasań munuń özboluşly gyzygy bar. Dogry haýsy ideologiýanyń nähili saz çalýandygy başga gürrüń. Menem indi gepi köpeltmän size aşakdaky goşundylaryń sanawyny bereýin. Olar yslam dinine görä takwa meselesinde gaça durulýan goşundylar:

Syndicate content