merka'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

DÜNÝÄ NURMÄMMEDOWA yaş sazanda dörediji

Dünýä hakda käbir aýdylanlardan:

“Dünýä ýerine ýetirijiliginde tebigy bir talantdyr, ol pianinony guýmagursak zehini bilen ussat, tehniki derejesi ösen, tebigy mukamly, çadylaýyjy kämillik bilen çalýar. Ol biziň köpçülige hödürleýän günortan we agşamky konsertlerimizde bütin okuwynyň dowamynda hem iki bolup, hem ýeke özi, hem käte çykyş edýän ansablymyza goşulyp, hemişe aýratyn bir öwüşginli, ussatlyk bilen saz çaldy. Ol bu okuwa giren wagtyndan, 2002-nji ýyldan bäri ýerine ýetirijilik ussatlygyny örän kämilleşdirdi. ”

SEYİTNAZAR SEYDİ(DÖNMENEM BEGLER)

[b] DÖNMENEM, BEGLER
Watan üçin çykdym gyr at üstüne,
Tä janym çykynça, dönmem begler!
Diktir serim, düşmen duşman astyna,
Sil dey aksa, gandan ganmanam, begler!

Ilim uçin şirin candan geçer men,
Düldül münüp, ganat baglap uçar men,
Namart dälem, hakdan kasam içer men,
yanyp duran nar men, sönmenem, begler!

Yesip galmaz, oglan - uşak aglaýyp,
Oda düşmez, aşyk yürek daglaýyp,
Men hem şu gün Murtezadan çaglýyp,
Kasam kyldym, ondan dänmenem, begler!

Tomaşa eyläňler kylan urşuma,
Yüz mün leşger çyka bilmez garşyma,

Syndicate content