garabekewul'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

"Teke" turkmenlerinin nesil daragty..

turkmen halky, onun tireleri ( arsarylarda 55 tire, tekelerde-43, yomutlarda 37, saryklarda 33,salyr we çowdurlarda 26 gökleňlerde hem 23 ) hemmesinde ganibirlik, doganlyk bar. galan beyleki zatlaryn hemmesi hem bu bizin halkyn guyjuni gorip bilman yoren dashary dushmanlaryn eden ishi ahyryn. bolyar onki dowurde dashary yurt basybalyjylary, turkmeni butewulikde alyp bilman, dogan dogany dushman edip alypdyrlar.aaa indi name?! indi garashzyz dowlet ahyryn biz! name uçin shol dushmanlarmyzyn diyenini dinleyaris hazire çenli. shonun uçin hem oz mahrem doganlarmyzyn gownune degyas!?

Arsary baba we arsarylar.

mahriban agzalar, men bu mowzugy acmak bilen, tire-taypa agzalalygy acmak ucin dal,de dine-je, bu hem oz taryhymyza degishli bolany ucin, acdym. belki bilmeyanler hem bardyr. hem-de ozum hem sheyle pikirde bolanym ucin sizin bilen paylashmak isledim. kop zat yazylan ekeni bu babatda hem, belki-de olaryn dowamyna hem yazsam bolardy,. Ol yerde hem kop pikirler caklamalar orta atylypdyr. emma taze mowzuk acmagy yuregime duwdum. bu hem turkmen shahslarynyn birisi Arsarybaba Gulhajy ogly hakynda, yagny arsarybaba we arsarylaryn taryhyna degishli.

shukir etmek!!

sebapsiz çöp başy gymyldamazmysh,
sabyr eyleyip,şükür edelin hudaya,
kyrk yyl gyran gelse bile,ajaly yeten olermish,
"ilde gelen,toyda bayram"şükür edelin hudaga.
.............
owal ata bilinden damla-damla yol alyp,
sonra ene garnynda bolek,lagta gan bolup,
giň jahana geldik biz,yazgyt bize yar bolup,
yazdygyna yazgydy,şükür edelin hudaga.
...........
ilkibashda ümbilmez günasizje chagadyk,
sonra durmush yollarynda hata baryn yashadyk,
bakyp bir gun geçmişe,oturuplar agladyk,
gecsin diyip günälerimiz,toba edelin hudaga.
.............

"BU YOLLAR"

dek duyn hem cagajykdym, garap durdum yollara,
bu gun bolsa seretsem, ortasynda bu yolun,
durup biraz saginip,bakdym gechen yoluma,
diydim "name gazandym ugrunda men bu yolun"?.
******************
yol yumagyn bashladym,çözläpjik birje uchdan,
chagalygym goz onume, geldi boyundan bashdan,
boynumda meň kemanym,kisäm chagyldan,dashdan,
doldurypjyk ylgardym,kenarynda bu yolun.
***********************
ak mekdebe barypdym, yoräp senin ugrundan,
kop zatlary owrendik, ayneklije mollumdan,
sonra berdi ak pata,ugradyp oz yolumdan,
boldum yene rowana kenaryndan bu yolun,

oba durmushy

************************************************************************
obanyn durmushyn yashanlar biler,
seyle gyzyk bolyar oba durmushy,
kopler dync almaga obaga geler,
goya kurort yaly oba durmushy..
*************************
************************
saher turup gunin dogshuna bakyp,
chynaryn duybine bir keche atyp,
chaynege demlapjik gok chayy gatyp,
ine sheyle bashlar oba durmushy.
*************************
sayramaga bashlar gumry, serchesi
uzakdan eshidiler sulgunin sesi,
gatylyp. garyshyp bulan hemmesi,
saz bolup yanlanar oba duzinde.
**************************

Sen hakda..

Sen hakynda yazmak islap,otyryn men pikire batyp,
Yatlayaryn bile gecen gunlermizi gama batyp,
Gecmez boldy gunlerim men,gelmez boldy danlar atyp,
Na sebapden beyle boldy?Bu bir bize synagmydyr?

Gama batyp otyryn oz-ozumi yitirip,
Sen hakdaky duygularym kagyz yuzune getirip,
Gurrun bersem baryny,sen gashynda oturyp,
Na sebapden beyle bolyar?Ya-da bu bir arzuwmydyr?

Dogurdan hem sebap barmy, menden gaty gormage,
bilmen ya-da sebapsizmi, ozum oda salmaga,
Bu yollarym dowam etmez,sensiz dowam etmage,
na sebapden beyle boldy,ya-da bu bir bowetmidir?

Syndicate content