selbishka'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Turkmen yigitleri (oglanlara girmek gadagan )

salam gyzlar
wah shu oglanlarymyz sheyle islediler achmagymyzy menem achayyn diydim
indi oglanlar hakda aytsam meng dushinjame gora oglanlarda mene sholara ynanamok ongirak bir tanysh oglanym bilen gurungdish boldum shonda sheyle sorag berdim soyushyan gyzy bar almak uchin soyushyangmi diysem ay yoklay alarynmy yone prosta gun gechirmek diyyar ana munga name diyjek
oglanlar girmeng eger girsengiz mendenem gaty gormang

MATEMATIKA

ilki bilen agzalara salam men shu gun matemetikadan berjek
geling herkim kyn yada ansat myssallar bersinler geling herkim synanshsyn eger kyn mysllar tapsangyz haysht edyan yazayyng hemmekishi yazsyn herkim bilyan mysallaryny
ilki ozum bashlayan
1. x^4+5x^3+4x^2-24x=0
2. a^3-2a^2+5a+26/a^3-5a^2-17a-13
3.tg20*tg40*tg60*tg80*=?
4. abc+bca+cab/ab+ba=37 c-?
5. P(n,r)=n!/(n-r) P(4,2)=3P(k,1) k-?
6. f(x)=x^2-x*lnx f^(1/e)=?
7. cos^2a+cos^b-cos(a+b)*cos(a-b)=?

GELING TAPMACHA AYDYSHALYNG

hemme agzalara salam beryan
geling indi herkim tapmacha yazsyn her kimem bilsin 1 nji ozum bashlayan
1. Ing guychsizing guychlulerden hokumi zor.
2. Hatar hatar dash goydum, Al atymy bosh goydum.
3. Jany ayakda, kongli elde, kuwwaty yelde.
4. garadyr, gara daldir, ganatlydyr, gush daldir, ysyrganar, it daldir, chommalar , adam daldir
5. Gapyrgasy odundan, her kim alar suydunden.
6. Agachdan aty, dashdan gaty, oyden uly, yumurtgadan kichi, otden ajy , suytden suyji

GELING ISHLANING

ilki bilen hemme agzalar salam beryan
bu gun yene size sorag bermekchi geling ishlaning

DISH AGYRY WE GRIP

ilki bilen hemme agzalara salam beryarin
GRIP erbet kesel yone biz ong pitewa bermeyaris kesellesegem ay gecherda diyyas inda uff dish agyry yatlasam dishim agyryar onirak hem grip hemmem dish agyry degdi tas olupdim hem diship agyryar hemmem gyzdyryan hemme ushidyan onsang dish doktara gitdim birinji gezek doktara gidip goryarin dishimi bejertdim meni hemishe gorkazyadylar menem shonyaly agyrtyarmyka oytdi hich zadam bildirmedi belki aramyzda dish doktardan gorkyanlarymyz bardyr meng uchina agyrtmady hich zat bilmedim

kim bilya?????????

ilki bilen hemme agzalar salam beryan
men size sheyle sorag bermekchi kim birinji bilse 5 TELPEK bermekchi bu matemetika yone yaman angsat
bir ayal taksa munya onung elinde sumka bar sumkasynda yumurtga bar taksi adam birden duryar yumurtgalarynyg barysy dowulyar shonda shol adam aytyar men tolejek diyyar ol ayal sheyle diyyar
2-ki ikiden alangda biri galyar
3-3den alangda biri galayar
4-4den alangda biri galyar
5-5den alangda biri galyar
6-6dan alangda biri galayr
7-7den alangda hich zat galanok diyyar
chozuwi name biljek bolung?????????????

Bagt bu name. Ing bagtly adam.

Ilki bilen salam bilen bashlayan. hemme agzalara salam yollayan. men shu site mana gyzykly gorunyar.
inda bagt bu name. in bagtly adam.
men pikirimche bagtly adam
1. ene atasy bar adamllar men pikir edayan sholar in bagtly adam
2.adamyn 12 sunni abat bolsa
3. yanyndan ikinji adam bagtly etse galanynam hudayyn beren bagty
asiz nahili pikir edyaniz?

Syndicate content