a_man'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

el_mariachi öylenyar !!!

Dün türkmenistandaky oglanlara jan etdim.şonda annan klasdaşlary üyşüp oturan ekenler.1-2 sanagy bilen gepleşdim.oglanlardan biri mana şul ayyn 27'ne anna öylenyar diydi. mena ynanman gayta gayta soradym yöne eşiden zadym hakykat ekeni.
barde köp agza annany tananson size habar berayin diydim.
onda name yaşlaram bagtly bolsynlar. görjekleri gowy bolsyn.

Bankda Hasabymyz...

BANKDA HASABYMYZ…

Bankda hasabymyz bolsa we her gün irden 86.400 dollar hasabymyza geçirilse… Yöne bu pul, haysy gün geçirilen bolsa dine şol gün ulanmaly. Her gün agşam hasapdaky hemme pul gidyar we ertesi irden tazeden pul geçirilyar. Ulanmadyk pulyny ne ertesi ulanyp bolyar ne-de başga birine karz berip bolyar. Şu yagdayda name ederdik? Her gün hasabymyzdaky ahlije puly sonky köpügine çenli ulanardyk, şeyle dalmi?

Kaşir, yumurtga we kofa...

Salam agzalar!!!

Gyzlar/gelinler gowja nahar...

Bişiren naharyňyz, nähili siziň sungatyňyz bolsa, äriňizem şeỳle…

“Är nahary nähili bişirilỳär?” Bu sorag birhilek gelip biler. “Är nahary näme diỳmek?”

Syndicate content