turk_men'in mowzugy

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

GOŞGULARYŇYZY OKAÝALY!!!

Öz goşgularyňyzy goşuň-da beýlekileriňkini okaň! Gowja goşgular üçin telpek gysganmaň...

GARAŞYLMADYK ÝAGDAÝ (MASLAHAT BERIŇ)

Gadyrdanlar! Birinji gezek blog açyşym bolar.

Düýn bir oglan derdini aýtdy. Bir GYZ dosty bar ekeni. Wagtyň geçmegi bilen olar şeýle ýakynlaşdylar netijede gezip başladylar (oglan üçin güýmenje ýöne). Gyzyň ýüregi eräp söýgi duýgusy emele geldi. Gyz erbet däl ýöne oglanda ne duýgy bar, ne-de öýlenmek niýeti. Gyzy hem oýnalan hökmünde taşlasy gelenok. Dostuny hem ýitiresi gelenok. Menden maslahat soraýar, näme diýsemkäm ?

Syndicate content