Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Ýunus Emre

Janym gurban bolsun seniň ýoluňa,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.
Şefagat eýlesin kemter guluna,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Mümin bolanlaryň çohdur jefasy,
Ahyretde bolar, zowky-safasy.
On sekiz müň älemniň mustafasy,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Ýedi gat gökleri seýran eýleýen,
Kürsiň üstünde jöwlan eýleýen,
Magrajynda ymmatyny dileýen,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Dört çaryýar onuň gökçek ýarydyr,
Ony söýen günälerden bäridir.
On sekiz müň älemniň soltanydyr,
Ady gözel, özi gözel, Muhammet.

Orsýetdäki pully okuwlaryň käbiri barada

"Diňe Türkmenistany tankyt edýäň" diýip gaty görjek bolýanlar bar öýdýän, men diňe tankyt bilen meşgullanamok welin, janyň ýananda ýazýaň, olam şoň ýaly ýagdaýlar bolýar. Başga wagt elem degenok, begenmeli ýerinde begenip, geçiberýäris.

dashar yurd mughallimi

salam eziz turkmen dostlor. barde IRAN(eyran)da dashari yurdlara gididb mughallimchiligh edmeg uchin exam ghoyulyar her yylda. mughallimlaring bir nache yyl tejribeleri bar bolsa shol examin de belli bir barmi alib bilseler dashar yurdlara gidib okodmak mumkin bolya. turkmen mughallimlar hem shol examine ghadnashya TM e gidmek uchin. TM de parscha okoyan barmikam .parscha okuchi barmikam ?

Türkmenistandaky materializm barada

Men dünýäniň birnäçe ýurdundan geçdim, birnäçe ýurdunda azajyk bolup gördüm, ýene birnäçesinde ep-eslije ýaşap gördüm. Emma şularyň arasynda Türkmenistandaky ýaly materialistligi görmedim. Belki ýalňyşýandyryn, belki Orsýedem şeýledir.

7-nji Halkara Internet Matematika Olympiadasy Final raund

Salam dostlar men yene sizi begendirmek isleyan Internet olympiadanyn final raundy gecdi ona 256 sany student gatnashdy jemi bizin 10 sany talyplarymyzdan 8 sanysy 4 altyn 3 kumush 1 branze medala mynasyp boldular.Olar:

Pirmyrat Gurbanow - TDU- Altyn MEDAL
Agageldi Samedow - TPI- Altyn MEDAL
Ikram Jumakuliyew - TDU -Altyn medal
Kurambayew Yoldashbay- TDU -Altyn medal
Yusupbay Ermetow - TDU- Kumush medal
Akmyrat Yagmyrow - TDU- Kumush medal
Serdar Atayew - TDU- Kumush medal
Allaberdi Temirow- TDU- Burunc medal

45. Halkara Mendeleyev Olimpiadasy / Moskwa

Shu ayyng bashynda gechirilen Halkara Mendeleyev Himiya olimpiyadasynda iki burunch medala mynasyp boldular. Bu medallaryng gazanylmagynda Bashkent turkmen-turk mekdebining himiya mugallymy Perman Rozyyewing goshandy uly. Perman mugallymyng birinji senesindaki ustunliklerining mundan beylagem artmagyny arzuw edyaris.
Medallaryng eyeleri:
Yklym Bolmamedow
Eziz Kuliyew

7-nji Halkara Internet Matematika Olympiadasy

Gadyrly Turkmenistanymyn yashlary we ylym bilen meshgullanyan gardashlar size shu hosh habary aytmagy ozume mertebe hasaplayan. Gecen Aprel Ayyn 14-15nde gecirilen
7-nji Halkara Internet Matematika Olympiadasyna Magtymguly adyndaky Turkmen Dowlet Universitetinin we Turkmen Politehnika Institutynyn talyplary gatnashyp 2-sany kumush we 2-sany burunch medala mynasyp boldular.

Pirmyrat Gurbanow -TDU- KUMUSH MEDAL
Agageldi Samedow -TPI- KUMUSH MEDAL
Yusupbay Ermetow -TDU-Burunc medal
Ikram Jumakuliyew -TDU -Burunc medal

kerim aga

diydiler diydiler diydiler kan zat.
Kabirisi angsat kopusi kyn zat.
Angsadyn hemmeler bashar diydiler.
Kynyn basharmakda ish bar diydiler.
Kynam bolsa shudur wesyet diydiler.
DINE KYN ZAT SHOL MUKADDES DIYDILER...

turkmenlerin tanalyshy

Men 1 yyl bari Hindistanda we bardaki Profesorlar turkmenleri indi tanap baslady. Nirden diyip soranlarynda Turkmenistan diyan, bularam Turkiye`mi diyip soraya. Gysgacha aydanymyzda Turkmenistan`yn nirdediginem bilenoklar. belki ozleri jahyl diyip bilersiniz yone men pikirimche bu beyle dal, hawa jahyllyk payam bar, yone, birzatlar edip tanalmasa olar name uchin Turkmenistan hakynda maglumat edinmek islesinler...

aaa

men muny nadip ulanmalydygyny bilman gecdimlay... birzatlar yazyan welin hichili jogap yazylanok...

Syndicate content