Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

I don't know...

Salam hemmanize! men bu yere taze geldim velin, kop dushunemok. bu edil E-mail adres yaly bolup gityarmi?

salam

salam doslar men taze araniza goseldim sizlerden bir soragim bar bu saytin bolisy nahili ,telpek nahili almala dosondersenizda sag bulin.

Erkegin iki derdinden biri

Salam agalar iniler,uyalar jigiler.Hemmanize sag salamat,agzybirlik,jan saglyk we ruhybelentlik dileyan.
Kopden bari int girmanson saytyn yagdayyndan kan habarym yok,yone sizin bilen gyzykly we wajyp meselani paylasmak isleyarin.Yagny "gowy ish" meselesi.Bilsiniz yaly hemmanizem belli bir derejanin belli bir tejribanin adamlary,sonun ucinem sizin gyzykly,yerlikli maslahatynyz hokman.Men aslynda belkam dine ozum un dal belki "kosenyan" hemmeler un peydasy boljak mesele barada soz acmak isleyarin.

Taze mashgalalara kredit

Gonshylardan zatdan eshidiberenson, yany yorite habarlary okap gordum welin, habar chyn eken.
Turkmenistandaky banklar indi 02.09.2011 senesinde chykan kanuna gora; indi taze gurulan mashgalalara 6mun manat kredit (onki pulda 30 mln) we taze kwartira yada mellek yer kredite beryan eken.
Hichhili zalog yok, proscent hem yylda 1je procent. 6mun manady 3 yylda, kwartirany bolsa 30 yylda toleme mumkinchiligi bar eken..

cheshme: http://www.turkmenistan.gov.tm/?idr=1&id=110902a

Raúl González Blanco ÇL-de näme etdi?

Real Madridiň öňki 7-ligi, Raúl González Blanco, Çempionlar Ligasynyň taryhynda iň köp gol salan oýunçy. 1999-2000 möwsüminde bu ada eýe bolan Raúl, 1997-98 möwsüminden bäri bu ligada oýnaýar. Şu wagt 71 goly bar. Real Madrid köýnekçesi bilen 66 gol salypdy we geçen möwsüm Gelsenkirchende ýene 5 gol saldy. Henizem oýnaýan futbolçulardan iň ýakyny Milanyň Filippo Inzaghisi. 46 goly bar we umumy sanawda 5-nji ýerde. Emma olam edil Raúl ýaly bu ýyl Çempionlar Ligasynda ýok.

Mahmyt Gaznaly

hindilere turkmenlerin taryhy hakynda gurrun beryan. meshur adamlaryny sorap baslayalar. ay senem baslayan seljuklar, Osmanly, Gaznaly diyyan welin. gaznaly hakynda sorayalar. ay buysanyp aydyan Mahmyt Gaznaly diyip, yuzuni uytgedip bir seredya. olam turkmen senem turkmen. ola 17 gezek geldi. senem son maksady bilen geldinmi diyip sorayyalar...

Dynç günleri gyzykly geçirmek

Salamwaleýkim gadyrly tmolympiýadyň okyjylary we ýazyjylary! :-) Gyzyklanyp okaryn diýseňiz dynç günlerini gyzykly geçirmek barada ýazasym geldi. :)

Köp adamlar dynç günlerine sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar, şol güne ýetenlerinden soňam köplenç iki zat bilen meşgul bolýarlar, ýagny uky bilen telewizoryň öňünde ýatmak ýa-da oturmak. Ýok! Geliň üýtgeşiklik girizeliň :)

Ýagdaýa görä kiçiräjik (bir günlik) gezelenç etmek, ýagny, başga şäherlere ýa-da etraplara, taryhy ýerleri bilen, ýaşaýjylary bilen tanyşmak.

Komek edayin

Men bu sahypa dushinemok. Men psychology bir zat okadym shon u.nn register bolaydym Men has kop informasiya nireden okap bilern shol hakda shu sahypada

Yalnyzlyk Bize Degdi

Kopculikde, yalnyzlykdan yadadyk
Ayralyk, gozlerden gan bolup geldi
Sen ak, sen gara, aralykda sabadyk
Pitneler janlara syz bolup geldi

Allah bize parahatlyk beryarka
Ilimde Yrsgal-Dowlet bereket barka
Bu yeri niredir, bular kimlerka
Hersinde atas-gir ot bolup gezdi

Elinde atas-gir, bagrynda giryan
Bihabar bendeler, ozuni yakyan
Bu ne sowes hal-y, gorulmedik jen
Nenen aga-ina doz gelip bildi

Yalncyny, atas bilen alan yok
Yalancyn garyny, jehenneme dok
Ne gozel dunyamiz, asmanymyz ak
Biderek dawalar, cog bolup geldi

Turkmen! Adamacylyk dil bilen bolmoz

Ynamdyr Soygunu beyleki ady!

- Birini tanajak bolsan, eden isi, hunari, eserleri bilen tanalyar. Allatagallany (Jelle Jelaluhu) hem alem kitabyndan hem tanamak mumkun. Meselem: Atmasferan gurlysy, duzumu, peydalaryny piker etsen, ol onun Eyesinin hem Yaradyjysynyn ahli zady yaradanlygyna, hemise Onun barlygyna, Yaradan zatlaryny seredip unsden dusurman Reb’lik etyanligine yagny gysgaca Allatagallanyn (Jelle Jelaluhu) barlygy barada belli bir kanagata eye bolmak mumkun.
- Cagalara hem jemgyete, hem masgalada ysnysyp oz yoluny tapmaga komek edenimizde unsden dusurmeli dal bolan esasy zat "olara Ynam gerek"

Syndicate content