Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

SEYİTNAZAR SEYDİ(DÖNMENEM BEGLER)

[b] DÖNMENEM, BEGLER
Watan üçin çykdym gyr at üstüne,
Tä janym çykynça, dönmem begler!
Diktir serim, düşmen duşman astyna,
Sil dey aksa, gandan ganmanam, begler!

Ilim uçin şirin candan geçer men,
Düldül münüp, ganat baglap uçar men,
Namart dälem, hakdan kasam içer men,
yanyp duran nar men, sönmenem, begler!

Yesip galmaz, oglan - uşak aglaýyp,
Oda düşmez, aşyk yürek daglaýyp,
Men hem şu gün Murtezadan çaglýyp,
Kasam kyldym, ondan dänmenem, begler!

Tomaşa eyläňler kylan urşuma,
Yüz mün leşger çyka bilmez garşyma,

"Ay borlay" !?!?!?

Salam yas ulular.

"Ay borlay", "gayrat et" yali sozler hazirki turkmen medenyetinin icine giripdir(virus yali) we oz ornyny alypdyr.
Menin pikirmce bu sozler bir gurulan ulgamy yikilmagynda gaty uly tasiri bolan sozler.
Mysal ucin kocedaki polislerimiz indi govy owrenisdiler, ka wagtlar hic bahana bolmayan yerden saklayarlar, pul hantama bolyarlar... buny halkyn ozu owrenisdirdi gayrat et, gayrat et diyip pul berdi, olarynam agzy tagam tapdy indi.
"Ay borlay" -koplenc adamyn wijdany haram is etmekden gorayar, sol wagt sol adam oz pikirini yenip bilman "ay borlay" diyip gozuni yumup gecyar.

Yyl owurme (hasaplama)

Yyl owurme

Yyl owurme-halklaryn arasynda adamlaryn yashyny kesgitlemek, taryhy wakalaryn senesini anyklamak ucin yoredilen hasap. Bu hasap boyunca yyl kesgitlenende , “muce yyllary” diyilyan yyl hasaby ulanylypdyr. On iki yyla muce diylip at berlipdir. 12 yylyn her haysyna bir haywanyn, jandaryn ady dakylypdyr. Turkmenlerde yyllara sheyle tertipde at dakylypdyr: sycan, sygyr, bars, towshan, luw(balyk), yylan, yylky, koy(goyun), bijin, takyk(towuk), it, donuz. Sycandan donza cenli 12 yyl bolyar, 13 nji yyla gecende yene sycandan bashlap gaytalanyar.Diymek bir sycan yylyndan ikinji sycan yylyna baranda 13 yyl bolyar. Shona gora yash hasaplananda:

Turkmenistandan rugsatly dasyna cikmak

Su yerde 6-7 kisi yazdi. Gitsen sonra gaytjak bolsan rugsat almaly diydiler, YOSculari gulluga iberyaler diydiler garaz her kim bir zat diydi.

Su ugurda gyzyklanyan ozi Turkmenistandaky bir tanysyma soradym. Turist diyip gitsen bilemok yone okajak diyip gitsen adam adini tutmaz diyyar.

Men arkayin gaydyan nesip bolsa indiki hepde. Gidip-gelip yenede yazarin, mena su wagt alyp galarlar diyip cekinemok.

Mana gora mys-mysa menzeyar... Ozuniz gorunda yone, men jogap beremok.

Ay natdinizay muny...???

Yone sayti uytgedip dursunuzlay...???
Hany onki forumlar nirede...*???
Size hayish... Etjek bolsanyz duypli onaryp gutaryn we sonra uytgetman... Yogsam yone garym - gatym boldy...

Name uchin Linux?

Sonky wagtlar kop esidyan sozlerimizden Linux. Munun bir operating system digini bilyas yone linyxyn arkasynda nahili peydaly gurallaryn bardygyny bilemzok. Gelin su sahypada Linux barada bilyanje zatlarymyzy paylasalyn..

Linux name?
Linuxyn Windowsdan tapawudy
Advantages..
Open-source name diymek?
Developerler ucin open-sourcin peydasy

Kim erkek?

Shu erkeklik meselesi nireden gelday? Kim erkek sozuni kesgitleya?
Men erkek diyip oz heleyini urup-yenjip yorenem aydya, gullukda yash oglanlary urup-yenjip yorenem aydya, name uchinmish, sozuni yoredyamish...
Ya indi erkeklik dine sheydip subut edilyarmi? Gonshy temada gulluk etmek barada gepleshilipdir, shonda hojadurdy diyen agza "erkek bolsana, gullukdan sypjak bolma" diyyar. Shu iki aydylan bolegin hich baglanyshygy barmy?
Hachandan bari erkekligi kesgitleyaler? Menden sorasalar erkek diyip durmushda oz bashyny charana we shol bir wagtda dash-toweregindakilerin hormatyny gazanana aytjak. Supuklerem, oz mashgalasyna ygtyyar edip bilmeyanlerem ozune erkek diyip yorler... Ya durmushda dine bir gullukda "ozuni gorkezip bilenlerem" owunip "erkek yali gezdim gullukda" diyyaler.

"Kod Dawinca" filimina garayshynyz

Mena gordum welin duhsundumem welin bashga bir dine yagny Hristian dinine ya Ysa pygambere dil yetiresim gelenok. Yone dogrudanam sho zatlar gurnalanymka ya-da inlis razwetkasynyn "wahab"lary doredishine menzejek bolyan bir hekayat bolyarmy? sizin pikiriniz.
Mena 14 yashymda. Ululardan maslahat sorayan.

Wah Altymyrat

Ey türkmen aga name diysen şoy diy yöne gaty talantly millet şü. Dünya belli adamlar çykyar şu taydan. Mysal üçin Altymyrat. Yadynyza düşyami birnaçe gezeek dünya çempiony bolan diyyar ştanga galdyrmakda. Ay yöne üns berilmanson pahyr öldi gitdida yaş wagtda. Nuryşkadama agzayar ol hakda onda munda. Şu wagt hem az dal goldasan olimpiyadalaryn medallaryny çöplap getirjek aadamlar. Yöne alaç yok-da. Haçan bizde sporta, ylymly bilimli yaş oglanlara, talantly mugallymlara, işi diyip janyny berjek işgarlere gadyr sarpa goyarlarka?

Genetikasy üytgedilen organizmler

Biri private message iberipdir:

Biri wrote:

Men sen yaly Hramasam-my hrosogan-my hrogarpyzmy-my men on yaly zatlara dushunemok
yone Huday tarapyn doredilmedik zadyn adam ucin peydaly bolarmyka. Sen yokarkydanam one gecjek bolyanmy?gownume bolmasa. gaty gorme mena dogrymy yazyan. bilimem gerekdirle welin bizem kecetelpek turkmen dal. Sen dost onyalcak soraglaryny okayan yerinde profesorlara bersene.

saglygyn

Gowy sorag chyndanam.Muny eyyam dunyaning dini adamlary belli bir karara geldi diyip bilyan.Mysal uchin taze GÜO(Genetikasy üytgedilen organizmler) garşy Hristiyan dindarlary çareler alyp baryalar. -Siz Hudaying işine goşulmang diyyaler. Yone musulman dindarlary -Adamyng peydasyna yarayan taze zatlar dine garşy dal diyyaler. Men bir mugallymdan eşitdim.

Syndicate content