Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Adamchylyk

Bizde adamchylyk, adamkarchilik diyen sozler bar. Sholar bir yitmawersin!
Shuna degishli nakyllaram bar
-Altyn alma, alkysh al!
-Alym bolma, adam bol! we sh.m.
Garaz koplench adamchylygy nahili diyip soralya biri taryplansa, ya adamkarchiligi. Adamchylyk name? Adamkarchilik name?
Menin pikirimche
-Dinden chyk welin, ilden chykma!
diyen sozler adamkarhilik bilen baglanyshykly. Beylekiler bilen gowy aragatnashygy saklamak uchin, mylayim bolmak uchin dinden chykylyan yerem bar diyip turkmen shol dereja yeten bolmaly. Bu dogrumy yalnyshmy bashga zat, yone shuny edyan adam gozune has gowy gorner.

Hepdanin gunini hasaplayan algoritma

Hemmekime salam. Seyle bir problema bar: Scheme programlama dilinde, İnput olarak ay,gun,yil gireninde, output olarak shol datanyn hepdanin haysi gunune dusyanini bilmeli....
Meselem:

(date_to_weekday 15 12 1999)
WEDNESDAY
(date_to_weekday 27 7 1821)
FRIDAY

Bunyn algoritmasy hakynda pikiri bolan, gayrat edip komek etsin. Genel bir mantik cikarsa ortaya, scheme diline gecirmek zor degil...
(Yil >1789)
Shatlyk

Kompyuterin gozune zyyany barmy?

Kompyuterin gozune zyyany barmy? Bara diyyaler, menem indi gozum gaty gowy gorenok. Namedenka kompyuterdenmika. Bashga aramyzda kompyuterden gozi agyryan, gaty gowy gormeyan barmy? we nahili goranmak barada maslahatlashalyn
Mena sonky dowur ka wagtlar aynek dakynyan goragcy aynek.

Ilkinji gezek okamda aglapdym

ENE WE OGUL

G. Ezizow

- Men gürrüň bereýin,
Gulak goý senem.
Hiç haçan adymy
Tutmazdy enem.
Köçelerde oýnap,
oýnap günuzyn.
Gelemde diýerdi:
Açsyn sen guzym.

“Köşegim” diýerdi,
diýerdi “iner”,
Diliňize gurban
Bolsaň eneler!
-Eje! – diýenimde,
Diýerdi “jana!”
Nan salyp, okuwçy,
Mata bukjama,
Meni ýatymlyga
ugradýan dek ol
Diýerdi “sag git-de,
sag-amanja gel!”

Fronta ugraljak
Şol agyr günem,
Meniň öz adymy
tutmady enem .
Goşhaltama salyp

Lachyn Mamedowa, Azat, Gozel

Shular hakynda nache aytsanam az. Olar ozuche bizin pop aydymchylarymyzdan onde gelyanlerinden. Nadip shularyn kliplerine GARSHY klip chykarsa bolar?
Belki hili yokary turkmen halkyn gownunden turjak klip? Bolmasa bular yagty jahany aldylarhow. Biri men bagtly diyya, beylekisi yene bir zat... dusher yali dal bulara.
Men kan habarly dal, shu aydymchylaryn youtube'daki kliplerini Turkmenistanda goryan kopmi? Diskleri satyn alyan kopmi?

Surat goysanyz?!(Başga zadam goysanyz bolyar, dine surat dal)

Mendena hazirlikçe şular(netde tapdym):

TÜRKMENISTAN

Baydak

World Map

ŦΛГΛН Эль-Мерви

Bitaraplyk bayramynyz gutly bolsun!

Bitaraplyk bayramcylygy yetip gelyar.

Bilshiniz yaly bitaraplyk (dekabr) ayynyn 12 sine bitaraplyk guni bellenip gecilyar. Nesip bolsa sanlyja gunden yetip gelyar. Bu bayramcylyga Turkmen halky oz sowgatlary bilen baryarlar. Bitaraplyk diymegin manysy :
Turkmenistanyn hemishelik bitaraplygy hakynda gurrune bashlamazdan onurti “bitaraplyk” sozunin manysyna unsi cekesim gelyar. Ol soz esasan halkara hukugynda, dashary syyasatda ulanylyar. Bitaraplyk- dashary syyasatyn sheyle bir ugry bolup , ony berjay edyan dowlet beyleki yurtlaryn arasynda urush bolan yagdaylarynda ona gatnashmaly daldir we urushyan dowletlere harby komek bermeli daldir, parahatcylyk dowrunde bolsaharby bileleshiklere ya-da toparlashyklara gatnashmaly daldir. Shunun bilen birlikde, bitaraply oz caklerinin eldegirmeszligi, Bitarap dowletin hukuklygyny hem goz onunde tutyar. Eger beyleki bir yurt ya-da yurtlar dowletin bitaraplygyny bozan yagdayynda ol oz bitaraplygyny goramaga haklydyr. XIX asyrdan bashlap, hemishelik bitaraplyk dushunjesi ulanylyp bashlandy.

Turkmenistanyn futbol ligasy

Futbol mowsuminin jemi jemlendi

Sanjar ayynyn 30-na Turkmenistanyn birinjiliginin jemleyji dushushyklary boldy. Shol gun paytagtymyzyn “Nisa” stadionynda “Kopetdag” futbol topary bilen “Nisa-Candybil” futbol topary basleshdi. Bu basleshik diysen gyzykly gecdi dushushygyn 7 nji minudynda “Kopetdag” toparynyn okde oyuncysy Mekan Muhammetmyradow “Nisa-Candybil” toparynyn derwezesinden birinji pokgini gecirdi. Dushushygyn 28 nji minudynda ol yenede tapawutlandy. Basleshigin ikinji yarymynyn ortalarynda “Nisa-Candybil” toparynyn oyuncysy Mihail Tawarasyan “Kopetdag” toparynyn derwezesinden ilkinji pokgioni gecirmek bilen hasaby 2-1-e yetirdi. Dushushygyn ikinji yarymynyn ahyrynda “Nisa-Candybil” toparynyn okde oyuncysy Ahmet Orazow “Kopetdagyn” derwezesinden ikinji pokgini gecirmek bilen hasaby denlemegi bashardy. 2-2 hasaby bilen denbe-den tamamlady.

Turkmen dilinin orny

Turkmen dili diyip kop aydyan welin menin kellam mojekledimika? Ya aklymdan azashdymmykam? Ya bolmasa obaly turkmenlerin kellesi samandan dolydyr, beyle one giden, "gunbatar medeniyetli" bir topar dil bilyanlerimizden yza galandyrlar?!
Eysem turkmen dilinin orny name? Ol sheyle wajyp zatmy? Sowet dowrunde rus dilinin orny has beyikdi, shol dowurler "turkmen" bolup turkmenche bilmeyan kandi. Indi olar... turkche owrendiler! Butin omrune Turkmenistanda yashap turkmen dilini owrenip bilman, bizin garyndash dilimizi yaman chalt owrendiler... Ya shu yagday adamlaryn ozuni turk firmalaryna satjak bolyanlygyndanmy?

Nadip bagtly bolmaly?

Yakynda gazetlerin birinde bir habary okadym. Shol habara gora ozuni bagtly hasaplayan yashlar % boyuncha gunbatar Yewropa dowletlerinde we Amerikada beyleki kabir garyp yurtlara garanda az ekeni. Meselem, hindiler we hytaylar ozlerinin geljegine umyt bilen seredyan ekenler, ozuni bagtly hasaplayan ekenler. On oydekam hindilere "shadiyan garyplar" diyilyanini eshidipdim :D
Sorag shu: Bagtly bolmak nama bagly? Durmushyn nahilisi adamy bagtly edya? Nahilisi adamy razy edya?
Menin az-kem pikirlerim bar, yone shu yerde yazyanlarym monologa owrulmesin diyip 1-2 gunluk soragy achyk goyayayin diyya

Syndicate content