Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Internetde turkmen kitaplary

Salamlar!
Shu internetde turkmen kitalaryny tapmak mumkinmika? Turkmens.com'da kitaphana bar, emma dine kitaplaryn suraty diyaymesen ichinde kitap yok...
Bilyaniniz bar bolsa gayrat edip habar berin!

Ustune gar yagan taslama

Indi Bekgi diyen bir oglan(mixer,bekgi.mylivepage.com) bir taslama etmek isledi,internetde tapyp bolyan reperleri toplap "Agzybirlik we Dostlyk"diyen aydym tayyarlamak hakda.Hemme kişi hem göwnedi(nazarfm, zumerchas,rapfabriek,rap4ever,Annageldi.).Hemme reperler uyshup bir aydym aytmalydy. Uch sany repci bardy(zumerchas,rapfabriek, rap4ever) we gaytalamasyny Annageldi diyen Bashkentli aydymchy aytjagy karara baryldy(Onyng sozleri hem mengki bolmalydy:D)Yone sona baka reperlering hiçisi hem seslerini ibermedi Bekga :(.Ozumem kan aydyp olara. Gorgulu Bekgi kan aytdy olara, yone meng pikrimçe biribirilerini halanokdylar, hemmesi birbirini halanokdy.

Turkmen Döwlet Baş Salgyt Gullygyna soralan Soraglara Jogaplar

Sorag [0004]: Türkmenistanyň gümruk serhedinde hususy telekeçiler tarapyndan getirilýan harytlaryn bahasyna goşulan gymmata salgyt salmaklyk göz önünde tutulýarmy?

Jogap: Türkmenistanyň çaginde ýuridiki tarapy doretmezden telekeçilik işi bilen meşgullanýan telekeçilerin getirýan harytlary gümruk resmileşdirilisinde goşulan gymmata salgyt tölegi degişli däldir.

Sorag [0003]: Eger sowda edýan gurama import harydyny getiren bolsa we Türkmenistanyň gümruk serhedinde goşulan gymmata salgyt tolan bolsa, býujet tarapyndan bu görkezilen salgydyn öwezi dolunarmy?

"Batyr" bolmak

Batyr bolmak ucin name etmeli? birini urmalymy, gorkuzmalymy. ya akylly bolmalymy? ugurtapyjy bolmalymy?
ozuni nahili alyp barmaly batyr bolmak ucin? shu soraglara uyshup jogap tapaysak.

Ogurlyk

Ogurlykdagy turkmenlere gelshmeyan zatlar. Shu gun bolan wakany aydyp bereyin.
Enem bazara gidipdir. yeke ozi. gaydyp gelyarka yzyndan biri gelip elindaki gapjygyny alyp gacypdyr. enem yzyndan ylgapdyr. yetmandir. Bir oglanam gorup kowalap bashlapdyr olam yetmandir. Anyrda iki sany duran oglanlarada aydyp olaram kowalap bashlapdyr. sonra tutmandyrlar. yone gapcygy zynyp gidipdir. Sonra ol gyz eken oglanam dal. Orsmy turkmenmi? name ucin edyaler sholar yaly? pullary yetenokmy? shonsuzam pul ishlemesen gelenok. yone name ucin garrylaryn puluny ogurlamalay janym yanyp dur shu wagt.Sizin nahili

Adamyn gowusy we erbedi

Adamyn gowusy kim shu soraga hemmamiz jogap tapalyn. 2-nji soragymam adamyn erbedi kim? Harakterleri, ozuni alyp barshy we s.m zatlary hakda gurrun edeli

Ochmejek yildizlar

Shu yerde sungatyn we sportyn her ugrunda at we yz galdyran adamlaryn atlaryny yazalyn! Klibem bolsa adyny yazayin, mumkin bolsa youtube linki bilen.
Men Modern Talking we Boney M'i entagem halayan. Aydymlary entagem gowy!
Birem Muhammed Ali'ni halayan!

Iç dökmeşek

Şu gün gaty gaharymy getiren waka boldy. Ing songky iki sapak lab boldy,experiment etmeli.Mollymlam hakda aytsam,iki sany docent teoriki sapaklara giryar, lablara bolsa asistantlar(biri PhD edyar,beylekisi hem Princetonda internship edipdirmi namemi, bir sellem anyrda bolypdyr,entek PhD etmedik,ozune gaty gownu yetyar). Sapagyng bashynda gechen hepdaning lab reportlarynyng netijelerini beryar. Mengki 82 eken. Name yalnsyh bar ka diyip seretsem samsyk yalnyshlar, yalnysh dal de bal bermeli dal yerden beryar. Kim barlady diyip mollymdan soradym weli bir asistant barlapdyr. Ol asistant menche de bilenok biologya,nirden tapypdyrlar kim bilyar, inliscesem biderek. Gechen 2.gun microbiologya lab reportym hem 70 geldi. Ony hem bir beeep asistant barlapdyr. Onyngam bilyan zady yok.Mundan ong yeke mugallymlar(olaram ass aslynda) barlayady,bahalamam erbet dal.Bişipppp,beeep beep agzyndan geleni porsamarsynmy.

Uytgeshik keseller

Uytgeshik kesel diyip men shuna diydim- Aw awlamak, balyk tutmak sholaram kesel eshdishime gora. Bir gezek aw awlamaga gitsen son yenede gidesin gelyar diyip eshitdim. Balygam edil shonun yaly. Siz awa balyga gidip gordunizmi? we nahili duygulary bashdan gecirdiniz?
Indi kompyuter, internet kesel diyip bashladylar ka biriler. bir onune gecsen onunden turanok. Sholar keselmi ya gowy?
Kompyuter kesel bolmasada internet kesel bolmagy mumkin.

Allaberen aga bilen söhbetdeşlik dowam etyar

Bellik: Bu sohbetdeshligin Dowamy.
Bashyny okamak ucin,
Allaberen(Aşyraliyew) aga bilen Söhbetdeşlik guramakçy bolyas - Allaberen aga barada we soralan soraglar
Allaberen aga bilen söhbetdeşlik başlady - Sohbetdeshligin basy.

3.Paul Erdos (shuwagda chenli ing kop makala yazan matematik) gunde 17 sagadyny akademiya sarp etyar eken. Siz gunde nache sagadynyzy akademiya sarp etyaniz?
Agşam sagat 8-den son nahar iymejek bolyan ve 11-den son bolsa yatmak bilen bolyan. Ertir irden sagat 6-7-de turyan. Galan vagtlarimin 80%-di menin iş vagtlarim. Matematika sarp etyan vagtlarim:

Syndicate content