Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

72 nd William Lowell Putnam Mathematical olympiad student

Dekabr ayynyn 4-inde 72-nji Putnam olimpiadasy gechirildi ona Magtymguly uniwersitetinden, Turkmen politehnika Institutyndan,Halkara gatnashyklar institutyndan, Halkara Turkmen Turk Universitetinden, Turkmen Oba hojalyk Universitetinden jemi 32 talyp gatnashdy. Onda bashgada bu olympiada Ukrainanyn we Russianyng tal
yplary gatnashdy. Bu olympiadada Talyplarmyz uly netije gazandylar. Rezultatlar hazir yazjak :)

3-nji Kamandalayin Halkara Internet Matematika Olympiadasy

Salam dostlar men yene sizi begendirmek isleyan Internet olympiadanyn kamandalayin tapgyry gecdi ona 189 sany kamanda 15 sany dowletden gatnashdy jemi bizden 5 sany kamanda gatnashyp sholardan 3 sanysy bayrakly orna , 1 kumush 2 bronze medala mynasyp boldular.Olar:

1-nji Toparda
1. Ermetow Ýusupbaý - topar kapitany
2. Jumakulyýew Ikram
3. Hajyýew Röwşen
4. Ataýew Serdar
Talyplar gatnaşyp Kümüş medala mynasyp boldular.

2-nji toparda
1. Gurbanow Pirmyrat- topar kapitany
2. Abdullaýew Ahmet
3. Halyllaýew Nurýagdy
4. Kiçiýew Myratgeldi

Taze yylynyz bn :)

Taze yylynyz bn, gadyrdan agzalar we myhmanlar :)
Hernache kopden bari aktif bolmasagam tmolympiadyn yeri ayry.. ichindakilerinem :)
Hemmamiz uchin dushumli yyl bolsun, bagtly yashalayn we bagt paylalyn :)

Türkmenistanda Nobatdaky Prezident saylawlary...

Salam Tmolympiadyn Hormatly Agzalary! Saglyk amanlykta otyrmysynyz?!

bilesim gelyan bir zat bar. sonky prezident saylawynda kondidat bolan her welayatdan bir adam bardy. şolaryn şol saylawdan sonky durmushy nahili boldyka?! durmushy has uytgedimika, gowylashdymyka ya agyrlaşdymyka? yada hali güne çenli howp astynda yaşap yörlermika..?

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler üçin

Elektriki injenerlikde Amerikada PhD etmek isleýänler meň bilen habarlaşsynlar.

Bir kiçiräk göwrümli uniwersitede bir tanyşym professor bolup alyndy, nesip bolsa Sentýabr 2012-de başlaýar. Häzir ol master we PhD etjek zehinli ýaşlary gözleýär. Ugry elektriki injenerlik. Isleg bildirýänler habarlaşsynlar!

Soraglaram ýazybermeli.

Su gun…

Su gunden baslap her gunki baslamak isleyan zadymy baslamaga karar bermek isledim. Gundekim yaly, kararlarym netijesiz we biderek bolarmyka?

"Hayyrly gurle, ya-da gurleme"

Yene-de bir zatlar aytmak islegi pespallik duygusyndan one gecdi, gecdi-de barmaklarym su mowzuga esas boljak zatlary yazmaga baslady, ellerim ikisem asak tarapa, oykeli halda barmaklarym haydayar, goya menin yuzume arkasyny owurmek bilen mana "sen bu zatlary yazmak isleyanligin barada cunnur oylandynmy, ozuni gorkezmek niyetin bilen yazmayanyna eminmisin?" diyip sorayan yaly.

TÜRKMEN ILIME HOŞ HABAR.... Maradonadan

Dünýäde meşhur Argentinaly futbolçy Diego Armando Maradona birleşen arap emirliklerinde mesjit saldyrmakçy bolýar.
B.A.E.-de el-wasl futbol komandasyna tälimçi bolup ýolbaşçylyk edýän Maradona, 21 ýaşynda awtoawariýada wepat bolan =bani yas= komandosynyň oýunçysy Ziýab Awanäniň hatyrasyna mesjid saldyrjakdygyny habar berdi.
Hormatly eziz ildeşler!

haydarabad

men hindistanda nadip ispanca owrenerkam diyip alada edyadim. yone herekede bereket diyilyani hakykat. ispanca gepleyanlerin klubyny gurduk. hindilerin hicisine rugsat yok diydik. gelenler dine ispaniyadan we latin amerikadan. tejribeleri paylasdyk, bile wagt gecirdik. gowy tarapy olar ispancadan basga dili bilenoklar...

YOLAÝRYT (ýollaryň saýlanyp aýrylýan ýeri)

Esselämü Aleýkum! Siz musulman doganlaryma peýdasy deger diýen umyt bilen ýazdym.

YNANJYŇ TOHUMY bir Allahyň (j.j) Atlaryna we Sypatlaryna imandan başlaýar. Allahyň köp Sypatlaryndan biri hem AHAD yagny ýeke-täk ne kömekçisi, ne şärigi , ne özüne deň boljak, ne meňzeş hiç bir zadyň bolmazlygy.
Muhalefetun lil Hawadis- yagny Allah (j.j) ýaradanlarynyň hiç birine (Adam, haýwan, ösümlik ýa gaýry jisimlere) akyl-hyýalymyza gelen hiç bir zada meňzemeýär. Olaryň içine girme, şekline meňzeme mätäçligi bolmaýar.

Syndicate content