Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

Matematike boýunça studentleriň arasynda geçiriljek halkara olympiadasy

Hormatly matematikany söýüjiler 21-nji martda Çehiýada matematikada boýunça studentleriň arasynda "21th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition" olympiada geçirilýär doly maglumatlar üçin http://vjimc.osu.cz/ saytynda alyp bilersiniz gatnaşmak isleýänlere üstünlik arzuw edýärin.

Mashynlar

garaz etjek gurrungum, mashynlar hakda , barde ablalamdan mashyn alanlar bar , men ozumje gymmat gordum mashynlang bahasyny, 1998 avalon- 5000$ aldy, yaada duyn birisi aldi 1996 Maxima Nissan- 5000 $ aldy. Indi soragym shu mashynlar gymmatmy? eger ong hich mashyn surmedik bolsang gymmat mashyn almalymy yada arzan mashyn?

Bezirgenin birinji math paperi

Quote:

M. Beiglböck, W. Schachermayer, B. Veliyev:
A direct proof of the Bichteler-Dellacherie theorem and connections to arbitrage.
Preprint (14 pages), to appear in Annals of Probability (2010).

Ine PDF link:
http://www.mat.univie.ac.at/~schachermayer/pubs/preprnts/prpr0145.pdf

Bu begencli habary bardakiler bilenem paylashayin we saytin adyndanam gutlayin diydim.

Durmus barada oylanma!

Men bir zada uns berdim welin her kim oylanma barada(Create) acilan bloglara gatnasyk az da mesai(tans ya-da nahar etc.) gurrunler barada acilan temalarda gatnasyk gaty uly!

Gelin durmuşyň kyn meseleleri barada bilýan zatlarymyzy paýlaşalyň.

Sonky dowurde özüni asýanlar köpelipdir,sebäp name bolup biler kä? ýa-da olara göterip bilmejek yük ýükle(n)dilermika?

Bilemmok welin bizde psihologiýa ugrundan okap gelen talyplar barmy,bar bolsa şolar öz ugurlarindan işlemäge mümkinçilikleri barmyka? Halka psikologiki hyzmat berilýärmi ka?

Lets Create somethink!

Salam

Salam, men geldim :D ( Mergen zat diyesi yoklay , floodlasam :D) Howwa aydyp otyryng indi

tmolympiadyng doglan guni gutly bolsun!

salan gadyrly tmolympiadyng agzalary!

ynanyp bilmersiniz, bu atdanlyga sereding. bu atdanlyk dal-de Allang bir hikmedi...(chynymy aytsam gozum yashardy shu wagt)
duyn ilkinji achylan temang taryhyny tmolympiadyng doglan guni edip bellali diyip yordum. shu wagt taryhy dorjelap gorsem ilkinji tema hachan achylypdyr bilyanizmi?!

Hemme zat täzeden?! ;(
Çarşenbe, 2006-11-22 20:03-de, Atamyrat yazdy!

geçmişden suyji yatlamalar...

salam gadyrdan Tmolympiad saydynyng garryja agzalary!

hemmaniz hoş geldingiz! az wagtlygam saydymyz yene hereketlendi, ozuma gaty tolgunyan(elim titrap dur zordan dogry yazyan). uyshenimize gora geling biraz konani yatlalyng, gechmişden gurrun edip gulusheling. tmolympiad geçmişinde eyyam nache kişini uchurym edip, naçe kişini oyerdi. elbetde yatlanama, paylaşmana gurrunimiz kopdir hemmamizde hem...

Mundan soň tmolympiady näme etmeli?

Köpden bari tmolympiad passiw. Şonyň üçin bu saýdy birzat etmeli. Şeýle duruberse kim bilýä soňa baka ýapylyp gitmegem mümkin. Kimiň nähili pikiri bar? Men pikirimçe öňki bloglary aýry bir bölüm edip goýmaly we saýdy okuw hakynda bir saýt etmeli. Mende bir pikir bardy okuw.info (okuw.com domaini alypdyrlar) diýip saýt açyp içinde undergrad, grad okuwlar hakynda(nädip girmeli, näme gerek we ş.m.) bilgi goýmaly diýip ýone web hakynda hiç zat bilmämsoň gury pikir bolup dur. Siz näme diýýäňiz?

tans etmek hakda..

uyshenimize gora, shu tans etmek hakda hem biraz gurlesheli.
tasn etmegi halayanyzmy,
keypiniz gowy wagty tans edyanizmi yada keypiniz gowy bolany ucin tans edyanizmi?
tans etmek adamyn yashyna we saglygyna baglymy?

Tmolympiad.org neweurasia.net-de

Salam Tmolympiadcylar,

Biz barada neweurasia.net sahypasynda yazipdirlar.
http://www.neweurasia.net/media-and-internet/blogging-turkmenistan/

Quote:

In fact, the first Turkmen blog, that is, written by Turkmen for Turkmen, was www.tmolympiad.org. It was established in May 2006 by a group of Turkmen students studying abroad as an educational competition forum, but continue to this day. Its slogan is, “Read, learn, create.”

Syndicate content