Ýazgylar (bloglar)

  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.
  • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/atamurad/tmolympiad.org/includes/unicode.inc on line 311.

toya geling

salam doslar. Irragem bolsa sizi oz toyuma chaghiryan . Ensha allah bayram ayyning 20 si taze durmush toyumi tutjagh . turkmen Ilimi toya chaghyryan. geljeg bayram ayyning 20 si.

turkmenistanda oku yaghdayy?

salam doslar men amangeldi . Eyran dan . men tazeligde mughallim bolup ishe bashladim. men turkmenistan da oku yaghdayy bilen tanishmagh isleyan. Education systemi tm de nahili ka?
mekdeb okuvi 9 yyl mi? mughallim lar yylda chalshyami? ya her bir kitaba bir mughallim gelyami?turkmenistaning oku systemi barada bilip bolarmi kam ? mumkin bolsa manga bir aziragh maghlumat bering. sagh boling doslar.

Çekil, lira!

Çekil, lira!
Men öz aydymym aytdym.
Meñzäp ol hasratyñ alamatyna
Yuwashja yañlanyp, gark bolup gitdi
Alyslara - gözyetimiñ gatyna.
Çekil, lira!
Aytjak aydymmy aytdym!
Öñ klyon astynda oturup käte
(Bagtyyardym, yashdym
hem juda sada
Bolupdyryn). Hiñlenmegi söyerdim.
Indi gurbatym yok, yok oña çäre.
Bokurdagma tegek bolup gözyashym,
Bashym salyp, baryan dymyp mazara
Çekil, lira!
Aytjak aydymmy aytdym...

(MARTEN IDEN romanyndan. Terjime Atajan Tagan)

Halkyň Halasgäri-Poyemasy! Baha bermeňizi haýyş edýärin!

Halkyň Halasgäri
Ot içinde urunýardy watanym,
Suwy zordan ogurtlaýan hassa dek.
Köçelerden ýygnanypdyr adamlar,
Ümsümlikdi öýler hemme ýasda dek.

Käbir guramalar kakýar heşelle,
Käbiri hem uzatýardy elini.
Türkmenistan nädip galkynar aýdyň,
Diýip gam basýardy türkmen ilini.

Watan gar dek erän ýaly gün-günden,
Basym gün nuruna bugarar bir dem.
Türkmen nalasyny hem buýsanjyny,
Zandynda kebşirläp ýugurar merdem.

Diýip köpi gören berýar teselli,
Ýöne çyny gören düşýär howsala.
Bütin ýurtda adam gara ýok ýaly,

Real Madrid Espanyol 5 - 0

Real Madridiň soňky iki aýyň dowamynda La Ligadaky hemme oýunyny utandygam, Espanyolyň soňky bäş hepdede diňe bäş bal alandygam, iki toparyň arasyndaky soňky bäş oýuny Madridiň utanlygam bu oýunda kimiň utjagyny görkezýärdi.

Real Madrid - Espanyol oýunyndan öň

Şu gün agşam (04.03.12) Real Madrid Santiago Bernabeu stadionynda Espanyoly kabul eder. Real Madrid 64 bal bilen birinji ýerde, Callejonyň öňki kluby Espanyol bolsa 33 bal bilen dokuzynjy ýerde barýar. La Liganyň soňky bäş hepdesinde Espanyol 5 bal, Real Madrid bolsa 15 bal aldy. Şol oýunlarda Espanyol garşydaşynyň toruna 6 gol salyp, öz toruna 8 gol saldyrdy. Real Madrid bolsa 13 gol salyp, 3 gol saldyrdy. Toparlaryň soňky bäş hepdede geçiren oýunlary aşakdakylardan ybarat:

ESPANYOL
29.01.12 - Espanyol 1 - 0 Mallorca
05.02.12 - A. Bilbao 3 - 3 Espanyol

International Zhautykov Olympiad-2012

2012nji yylyn yanwar ayynda Gazaggystanyn Almaty şaherinde geçirilen Halkara Zhautykow Olimpiyadasyna gatnaşan türkmen talyplar we netijeleri.

Fizika:
Meylis Malikov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal
Mekan Toyjanov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

Matematika:
Palvan Agamyradov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Shanur Allabayev, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Silver Medal
Ashyrmuhammet Serdarov, Turgut Ozal Turkmen-Turk Mekdebi-Bronz Medal

İnformatika:

Jemgyyet guramalarynyn salgylaryny hemmamiz bilmeli we paylaşmaly

Salam gadyrly agzalar we myhmanlar!

Kyn görman, Turkmenistanda jemgyyet kömege (social goldawa) mataç bolan guramalaryn, mysal üçin: garrylar öyünin, yetimler öyünin, ya-da şikesli (inwalid) çagalaryn guramalarynyn we ş.m. adreslerini we tel. nomerlerini yazayyn bilyaniniz bar bolsa!

Önünden hemmanize minnetdar!

Salam oglanlar we gyzlar

Uzak wagtdan sonra yene de men barde shu gunler internetde kop saytlara girmek kynlashyar shonun sebabini bilyan barmy?

Turkmenistandaky online satysh-alysh saytlar.

Salam turkmenler.
Men tmolympiada kan bir girip duran adam dal welin, shuwagt srochno bilmeli zadym bar, sizdenem bir sorayin diydim. Turkmenlern online satysh-alysh saytlary bilyanizmi? meselem "eyesinden.com". Shuna menzesh bir zat bolsa bolar.
Onunden sag bolun!
Begli A.

Syndicate content